รร.เอกชนชื่อดังเชียงใหม่ใจป้ำ คืนค่าธรรมเนียม 90 % ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

Advertisement โรงเรียนเอกชนชื่อดังเชียงใหม่สุดใจป้ำช่วยบรรเทาภาระผู้ปกครองเดือดร้อนช่วงโควิด-19 ประกาศคืนเงินค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้นักเรียนทุกคนมากถึง 90% มีผลทันทีตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ที่ผ่านไปแล้ว ส่วนค่าเทอมที่ค้างให้ค่อยๆ ทยอยชำระได้ตามกำลัง รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับประชาชนอย่างมาก โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้ผู้คนต่างขาดรายได้ หรือรายได้ลดลง ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกหลานอยู่ในวัยเรียน ได้รับความเดือดร้อน ต่างคาดหวังว่าได้รับการช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษาลง ในช่วงที่สถานการณ์ยากลำบากเช่นนี้ ทั้งนี้ เบื้องต้นทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีมาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2,000 บาท ขณะที่แต่ละโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนแต่ละแห่งต่างมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วย มากน้อยแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามพบว่าที่โรงเรียนวิชัยวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เปิดการเรียนการสอน English Program อย่างเต็มรูปแบบแห่งเดียวในภาคเหนือ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยการลดค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ นอกจากค่าเทอมให้มากถึง90% มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ที่เปิดเรียนไปแล้วในรูปแบบออนไลน์ (Online) ซึ่งมาตรการดังกล่าวทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองต่างพึงพอใจและชื่นชมโรงเรียนเป็นอย่างมาก โดยนายมูรัท เมนดิ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวิชัยวิทยา และนางรานีนาถ ไชยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชัยวิทยา เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อทุกภาคส่วนอย่างถ้วนหน้า รวมทั้งในส่วนของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ ซึ่งจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทางโรงเรียนรู้สึกเห็นอกเห็นใจและคำนึงถึงความเดือดร้อนของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีภาระต้องดิ้นรนทำงานหาเงินในภาวะที่ยากลำบากอย่างนี้ เพื่อนำมาใช้จ่ายต่างๆ ในครอบครัว […]