รมว.คลังขอเวลาศึกษาแนวทางเก็บภาษีความเค็ม ลั่น! เพื่อสุขภาพ ปชช.

Advertisement รมว.คลังขอเวลาศึกษาแนวทางเก็บภาษีความเค็ม ลั่น! เพื่อสุขภาพ ปชช. เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล (รพ.) รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ช่วงการประชุมสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนมาตรการลดการบริโภคเกลือโซเดียมในประชากรไทย ถึงกรณีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตความเค็มตามปริมาณโซเดียม ว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษา “การบริโภคโซเดียมเกินเกณฑ์มาตรฐาน ทำให้มีผลต่อสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันการบริโภคเกลือโซเดียมอยู่ที่ 3,600 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน ซึ่งถ้าเป้าหมายที่จะลดให้เหลือครึ่งนึงตามเกณฑ์ มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก อยู่ที่ประมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อคน ต่อวัน ดังนั้น จึงคิดว่าจะค่อยๆ ลดเป็นขั้นๆ ไป ก็อาจจะลดลงร้อยละ 20 ก่อน คงจะต้องมีการหารือร่วมกัน” นายอาคม กล่าว นายอาคม กล่าวว่า ทางด้านการแพทย์นั้น ค่อนข้างชัดเจนว่า 3 โรคที่สำคัญจากการบริโภคโซเดียม คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไตวายเรื้อรัง เป็นส่วนนึงที่ทำให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เพราะอัตราการเสียชีวิตใน 3 กลุ่มโรคนี้ค่อนข้างสูง […]

รมว.คลังจัดสินเชื่ออิ่มใจ 2 พันล้านบาท ช่วยร้านอาหาร-เครื่องดื่ม

รมว.คลัง ชี้ ครม.ไฟเขียว “สินเชื่ออิ่มใจ” วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท กู้ผ่านธนาคารออมสิน ได้สูงสุด 100,000 บาท ดอกเบี้ย 3.99% ปลอดชำระหนี้นาน 6 เดือน ช่วยร้านอาหาร-เครื่องดื่ม วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ที่กลับมามีความรุนแรงและเสี่ยงต่อการเกิดภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุข นำไปสู่การออกประกาศกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมไปถึงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการสั่งปิดสถานที่และระงับการให้บริการของสถานบริการต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ มีรายได้ลดลงและขาดสภาพคล่อง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบมาตรการสินเชื่ออิ่มใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ สำหรับมาตรการสินเชื่ออิ่มใจ วงเงิน 2,000 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ ภัตตาคาร ร้านที่มีลักษณะเป็นบูท เป็นต้น […]