[[มีตำแหน่ง ปวส-ป.ตรี ทุกสาขา !!]] กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร 24 อัตรา

Advertisement กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร 24 อัตรา  เปิดรับสมัครวันที่ 15 -19 มิ.ย.58 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1 ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 7 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 2 ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 3 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาการบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ [ads] 4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานจำนวน 14 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 5 […]