1 พ.ย.นี้ รฟม. แจ้งให้บริการสายสีน้ำเงินตามปกติ ด้านสายสีม่วงยังเปิดถึง 5 ทุ่ม

Advertisement 1 พ.ย.นี้ รฟม. แจ้งให้บริการสายสีน้ำเงินตามปกติ ด้านสายสีม่วงยังเปิดถึง 5 ทุ่ม ตามที่ นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 36) ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564 โดยให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเดิมเคยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจากการจำแนกจังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ แต่ได้มีคำสั่งกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว มีผลตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2564 นั้น นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รฟม. และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้า MRT) พร้อมให้ความร่วมมือตามประกาศดังกล่าว โดยรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) […]