บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-16พ.ค.64

Advertisement   บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ( รฟฟท.) รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วางแผนการจัดการตารางเดินรถ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกระบบโครงสร้างพื้นฐาน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สมัครได้ที่ www.srtet.co.th ตั้งแต่วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

(งานรัฐวิสาหกิจ)บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่งบประมาณ วุฒิ ป.ตรี บริหาร ศิลปศาสตร์ การบัญชี หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สมัครทางไปรษณีย์ บัดนี้-7มี.ค.62

    บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งบประมาณ 1 อัตรา เงินเดือน 16,830 บาท วุฒิ ป.ตรี บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ การจัดการทั่วไป หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 0-3 ปี สามารถพูด เขียน อ่าน ฟัง ภาษาอังกฤษได้ดี ผู้สนใจสมัคร โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศให้ครบถ้วน ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.srtet.co.th หัวข้อ "ประกาศรับสมัครงาน" ส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่ แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด (รฟฟท.) ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ 27 ซอยเพชรบุรี (ศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร. 02-1315700 ต่อ 1253 บัดนี้-7 มี.ค.62 )วงเล็บมุมซองว่าสมัครงานและวันที่จัดส่ง) […]

(งานรัฐวิสาหกิจ)บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี สมัครทางไปรษณีย์บัดนี้-9พ.ย.61

    บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล แรงงานสัมพันธ์ (ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์) 1 อัตรา เงินเดือน 16,830 บาท คุณสมบัติเฉพาะ ป.ตรี บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงาน 0-2 ปี มีประสบการณ์การทำงานในด้านงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและ พรบ.รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.srtet.co.th หัวข้อประกาศรับสมัครงาน ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมาที่ แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด (รฟฟท.) ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ 27 ซอยเพชรบุรี 47 (ศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง )วงเล็บมุมซองว่าสมัครงานและวันที่จัดส่ง) บัดนี้-9 พ.ย.61 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัครโปรดโทรสอบถาม 02-1315700 ต่อ 1253  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม