ศบค.เผย 4 ส.ค.ไทยฉีดวัคซีนได้ 3.8 แสนโดส รวม 18.9 ล้าน เปิดรายชื่อ รพ.ได้รับไฟเซอร์

Advertisement ศบค.เปิดชื่อโรงพยาบาลได้รับ ‘วัคซีนไฟเซอร์’ ฉีดบุคลากรแพทย์-นักเรียนไทยไปศึกษาต่อ ตปท. เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กล่าวว่า ในส่วนของวัคซีนไฟเซอร์มีการรายงานเป็นการกระตุ้นภูมิเข็ม 3 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ตอนนี้มาถึงแล้ว มีการจัดส่งให้โรงพยาบาลดังต่อไปนี้ ใน กทม.มีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันบำราศนราดูร และในส่วนต่างหวัดที่จัดส่งไปมีโรงพยาบาลพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลพระปกเกล้าธนบุรี สมุทรปราการ โรงพยาบาลนครนายก โรงพยาบาลสระบุรี และโรงพยาบาลระยอง “สิ่งสำคัญจะมีการฉีดให้กลุ่มนักเรียนไทยที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ขอให้ผู้ที่เข้าข่ายจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์นี้สแกนคิวอาร์โค้ด จะได้รับการลงทะเบียนและมีอีเมล์ยืนยัน จากนั้นจะมีนัดหมายการฉีดยืนยันเป็น sms กลับไปที่เบอร์โทรศัพท์ ขอให้ศึกษารายละเอียดและรีบลงทะเบียนโดยด่วนด้วย“ ทั้งประเทศฉีดวัคซีนแล้ว 18.9 ล้านโดส สำหรับภาพรวมการฉีดวัคซีนทั้ง 77 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์-4 สิงหาคม 2564 ยอดสะสมรวม 18,961,703 โดส แยกเป็น […]