‘ปราจีนฯ’ ติดเชื้อ 105 ราย ชี้คนแห่รับฟ้าทะลายโจร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Advertisement ‘ปราจีนฯ’ ติดเชื้อ 105 ราย คนแห่รับฟ้าทะลายโจรที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรกลางสายฝน ด้านผู้ว่าฯ เข้มสั่งปิดตลาดสด-ตลาดนัด-ห้ามแรงงานข้ามจังหวัด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ได้มีประกาศจากศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อว่า วันนี้ จังหวัดปราจีนบุรี พบผู้ติดเชื้อ ระลอก เมษายน 2564 เพิ่ม จำนวน 105 ราย สะสมรวม 2,586 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล 1,884 ราย รักษานอกเขต 4 ราย เสียชีวิตสะสม 15 รายรักษาหายกลับบ้านสะสม 683 ราย ส่งตรวจสะสมระลอก เมษายน 2564 จำนวน 121 ราย รอผล 4 ราย รวมส่งตรวจระลอก เมษายน […]

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (18 – 24 ก.พ.57)

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 ก.พ.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักกิจกรรมบำบัด อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชากายภาพบำบัดทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี, สาขาบริหารธุรกิจ, หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3.ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค อัตราเงินเดือน : 13,800 […]