รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา (5-11 พ.ย.56)

Advertisement รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา สมัครได้ตั้งวันที่ 5-11 พ.ย.56 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี ทางบัญชี,บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เงินเดือน 15,960 บาท ชื่อตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,960 บาท ชื่อตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี สาขาประชาสัมพันธ์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน, บริหารธุรกิจ เงินเดือน 15,960 บาท สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ รพ.เจ้าพระยายมราช […]