รพ.หัวเฉียว แจง ปมรับฉีดวัคซีนโควิดไม่อั้น ไม่เป็นความจริง! ยัน วันละ 250 คน

Advertisement โรงพยาบาลหัวเฉียว ชี้แจง กรณีมีผู้ให้ข้อมูลเผยแพร่ทางโลกออนไลน์ระบุว่า ทางโรงพยาบาลมีการรับฉีดวัคซีนโควิดไม่อั้นนั้น เป็นข้อมูลเท็จ ซึ่งทางโรงพยาบาลรับฉีดวัคซีนวันที่ 23-27 ส.ค. กลุ่มเสี่ยง วันละ 200 คน และบุคคลทั่วไปวันละ 50 คน เท่านั้น 23 ส.ค.64 โรงพยาบาลหัวเฉียวขอเรียนชี้แจงเรื่อง ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิดที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ขณะนี้ว่า โรงพยาบาลหัวเฉียวให้บริการฉีดวัคซีนโควิดไม่จำกัดจำนวนนั้น โรงพยาบาลฯ ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เป็นเพียงข้อมูลเท็จเท่านั้น ข้อมูลจริงคือ โรงพยาบาลหัวเฉียว ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 14.00 น. ดังนี้ กลุ่มที่ 1 : กลุ่มเสี่ยง วันละ 200 คน – ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป – ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง […]