รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน รับสมัครพนักงาน 17 อัตรา 17-21 พ.ค.64

Advertisement โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 1. ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ ทุกสาขา 2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. 3. ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. 4. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. 5. ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. 6. ตำแหน่ง พนักงานเปล 3 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. 7. […]