รพ.สนามธรรมศาสตร์ยัน ‘โมเดอร์นา’ ล็อตบริจาคจากโปแลนด์ยุติแล้ว

Advertisement รพ.สนามธรรมศาสตร์ยัน ‘โมเดอร์นา’ ล็อตบริจาคจากโปแลนด์ยุติลงแล้ว ไม่มีการส่งมอบวัคซีนตามที่ประสาน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในโรงพยาบาล พร้อมความคืบหน้าความพยายามจัดหาวัคซีนทางเลือกทั้ง mRNA และวัคซีน Protein Based ระบุว่า วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 วันที่ 148 ของศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์รังสิต และวันที่ 129 ของศูนย์ธรรมศาสตร์ Home Isolation วันนี้ผู้ป่วยโควิดรายใหม่ทั่วประเทศอยู่ที่ 8,165 คน และมีผู้เสียชีวิตจำนวน 55 คน ยอดผู้ป่วยใหม่เฉลี่ยในรอบเจ็ดวันที่ผ่านมาอยู่ที่ 8,719 คนต่อวัน ต่ำลงแต่ก็ยังสูงอยู่ โดยเฉพาะที่ต้องทดไว้ในใจว่าจำนวนที่ประกาศนี้ยังไม่ได้รวมผู้ป่วยผลบวกจากการตรวจ ATK อีกวันละสามพันกว่าคนด้วยนะ ดังนั้น การคลายล็อกดาวน์อย่างมีนัยสำคัญในวันนี้ ทั้งยกเลิกเคอร์ฟิว เปิดให้บริการกิจการต่างๆ และอนุญาตให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ใน กทม.และอีกหลายจังหวัดนั้น ขอได้โปรดระลึกว่าเป็นไปภายใต้เหตุผลความจำเป็นในทางเศรษฐกิจและสังคม มากกว่าเหตุผลคำอธิบายทางการแพทย์และสาธารณสุข และทุกๆ คนต้องระลึกเสมอว่า เชื้อ Delta และที่กลายพันธ์ไปแล้วบ้างนี้ […]