รพ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.-ป.ตรี 1-10พ.ย.65

Advertisement Advertisement   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา Advertisement 2. ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา – ได้รับประกาศนียบัตรทางการพยาบาล ทางเวชสถิติ ทางเวชระเบียน ซึ่งศึกษาต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายหรือศึกษาต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางเวชระเบียน – ได้รับอนุปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางเวชระเบียน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางเวชระเบียน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รพ.พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (บัดนี้ – 18 มี.ค.57)

รพ.พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 18 มี.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บริการ,บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ หรือทางบริหารธุรกิจ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สอบถามรายละเอียดโทร 0 352 2555 […]