รพ.พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (บัดนี้ – 18 มี.ค.57)

Advertisement รพ.พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 18 มี.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บริการ,บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ หรือทางบริหารธุรกิจ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สอบถามรายละเอียดโทร 0 352 […]