รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ประกาศหลักเกณฑ์ ไม่ใส่ท่อช่วยหายใจให้ผู้ป่วยโควิด 19

Advertisement โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ออกประกาศ เกณฑ์การพิจารณาไม่ใส่ ท่อช่วยหายใจ สำหรับ ผู้ป่วยโควิด 19 ใน 2 กรณี หลังอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อการรักษา ถึงเวลานี้กลายเป็นว่าต้องเลือกให้ใครอยู่ ใครไป…. วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เพจเฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว เผยประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ สำหรับผู้ป่วยติดโควิด 19 โดยเนื้อหาระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ที่เข้าขั้นวิกฤต อย่างรุนแรง ส่งผลให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีอยู่ ไม่เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีจำนวนมากขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ (Withholding Intubation) ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 สำหรับการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในสภาวการณ์ปัจจุบันนี้ ในสถานการณ์ที่มีทรัพยากรในการรักษาจำกัด แพทย์ผู้รักษาพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ หรือให้คำปรึกษาเพื่อการไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ และมุ่งเน้นการรักษาแบบประคับประคอง (palliative care) ให้แก่ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 โดยแบ่ง 2 […]