โรงพยาบาลชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (13 – 20 ก.พ.57)

Advertisement โรงพยาบาลชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 ก.พ.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ซึ่งศึกษาวิชาบัญชี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ […]