รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. รับสมัครเจ้าหน้าที่อำนวยการและงานสารบรรณ ป.ตรี บัดนี้-3ต.ค.65

Advertisement Advertisement   บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อำนวยการและงานสารบรรณ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 16,830 บาท ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีด้านบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 0-3 ปี มีความรู้ด้านเอกสารงานธุรการ มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ หากมีทักษะการเขียนรายงานการประชุมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะในการขับรถยนต์ (มีใบขับขี่) Advertisement เปิดรับสมัคร บัดนี้–3ต.ค.65 ทาง www.srtet.co.th ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. รับสมัครเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ ป.ตรี ประสบการณ์0-2ปี

  บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครพนักงานระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 16,830 บาท ป.ตรี นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์ หรือคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ทำงาน 0 – 2 ปี มีทักษะความรู้ด้านประชาสัมพันธ์ และการติดต่อสื่อสาร มีทักษะพูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้ หากมีประสบการณ์ด้านงานข่าวไม่น้อยกว่า 1 ปี และ/หรือ มีประสบการณ์งานด้านพิธีกร จะพิจารณาเป็นพิเศษ เปิดรับสมัคร บัดนี้-1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ทาง www.srtet.co.th ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ บัดนี้-15 ก.พ.65

  บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครงาน ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ 1 อัตรา (อัตราเงินเดือน 16,830 บาท ) คุณสมบัติ 1. ปริญญาตรี ทุกสาขา 2. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 0-1 ปี ขึ้นไป 3. มีประสบการณ์ทำงานในระบบรถไฟฟ้าหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าจะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีประสบการณ์ใช้งานระบบ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 5. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสาร งานแปลเอกสาร จะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ การรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www.srtet.co.th หัวข้อประกาศรับสมัครงานเท่านั้น (1) ให้ผู้สมัครอ่านประกาศและคำแนะนำสำหรับผู้สมัครโดยละเอียดก่อนกรอก ใบสมัคร (2) […]