คนแก่ขึ้นฟรี!! รถไฟฟ้าสาย‘สีม่วง-น้ำเงิน’งดเก็บค่าบริการผู้มีอายุ60ปีขึ้นไป เนื่องในวันผู้สูงอายุ13–15เม.ย.

  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สาย ได้แก่ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง) ตามนโยบายกระทรวงคมนาคมที่กำหนดมาตรการเข้มข้น 777 (ระหว่างวันที่ 4 – 24 เมษายน 2561) เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 โดย รฟม. จะยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สาย ให้แก่ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2561 ตลอดระยะเวลาเปิดให้บริการ โดยแสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสารพร้อมบัตรประชาชน เพื่อรับคูปอง 1 ใบ (1 คนต่อคูปอง 1 ใบเท่านั้น) […]