เปิดราคาซ่อมรถจีโน่ 5 คัน รวม 47 ล้านบาท เสียหายจากการชุมนุม

Advertisement กองบัญชาการตำรวจนครบาล ประกาศราคาซ่อมรถจีโน่ 5 คัน เหตุชำรุดจากการชุมนุมสาธารธะ รวมค่าใช้จ่าย 47 ล้านบาท วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ออกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถฉีดน้ำแรงดันสูงควบคุมฝูงชน (จีโน่) ที่ชำรุดเสียหาย จากกรณีการชุมนุมสาธารณะจำนวน 5 คัน โดยวิธีการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศดังกล่าวระบุว่า จากที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้มีหนังสือเชิญชวนให้ผู้ประกอบการยื่นเสนอราคารายการ จ้างซ่อมแซมรถฉีดน้ำแรงดันสูงควบคุมฝูงชนที่ชำรุดเสียหายจากการชุมนุมสาธารณะจำนวน 5 คัน กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ราชการกำหนด และผ่านเกณฑ์การพิจารณาในการเสนอราคา คือ บริษัท เค ทรี คอปอเรชั่น จำกัด โดยเสนอราคา 47,080,000 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง โดยไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้และเป็นประโยชน์แก่ราชการ จึงเป็นผู้ชนะการเสนอราคาครั้งนี้   […]