มีผลแล้ว! นายกสภามหาวิทยาลัยรัฐ-บอร์ด ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน!

Advertisement   Advertisement ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบ ป.ป.ช. กำหนดผู้ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินใหม่ “นายกสภามหาวิทยาลัย – บอร์ดต่าง” ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ลงวันที่ วันที่ 25 ม.ค. 2562 สรุปสาระสำคัญ คือ ยกเลิกตำแหน่งที่ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  คือ นายกสภาและกรรมการสภาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐ ได้แก่ นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่ง และสภาสถาบันการพลศึกษา พร้อมกันนี้ ได้กำหนดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ และกำหนดตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงที่มีหน้าที่ต้องยื่นและเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน ได้แก่ อธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ รวมถึงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) […]

ป.ป.ช. ยกเว้น ‘สมเด็จพระสังฆราช’ ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน แต่พระเถระอื่นๆ ต้องยื่นหมด

  วันที่ 12 พ.ย. พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีประกาศ ป.ป.ช.ฉบับล่าสุด เรื่องการยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ว่า ครม.เป็นห่วงกรณีที่สมเด็จพระสังฆราชต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินตามประกาศดังกล่าวด้วยว่า ประเด็นนี้ ป.ป.ช.ได้วินิจฉัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีความชัดเจนว่าองค์สมเด็จพระสังฆราชไม่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินตามประกาศ ป.ป.ช. เนื่องจากสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานสงฆ์ที่โปรดเกล้าฯ โดยพระมหากษัตริย์ แต่ไม่รวมถึงพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นพระเถระหลายๆ รูปก็จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน ซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร ข่าวจาก : ข่าวสดออนไลน์