รู้จักยาแพกซ์โลวิด (Paxlovid) ยารักษาโควิด 19 จาก Pfizer

Advertisement มารู้จักยาแพกซ์โลวิด (Paxlovid) ที่พัฒนามาเพื่อให้เป็นตัวเปลี่ยนเกม และเป็นความหวังสำคัญในการเอาชนะโควิดที่ทำคนทั่วโลกบอบช้ำมานาน นับเป็นข่าวดีเมื่อโลกกำลังจะมียารักษาโควิดตัวที่ 2 ชื่อว่า ยาแพกซ์โลวิด (Paxlovid) ที่ทางบริษัทไฟเซอร์เคลมว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาโควิด 19 ในระดับที่น่าพึงพอใจ และยังมีผลข้างเคียงน้อยอีกด้วย เอาเป็นว่าเราลองมาดูข้อมูลยาแพกซ์โลวิด (Paxlovid) กันเลยดีกว่า ยาแพกซ์โลวิด (Paxlovid) คืออะไร ยาแพกซ์โลวิด (Paxlovid) คือ ยาเม็ดรักษาโควิด 19 จากบริษัทไฟเซอร์ Pfizer ซึ่งนับเป็นยารักษาโควิดตัวที่ 2 ของโลก ถัดจากยาโมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir) ของบริษัทเมอร์ค (Merck) โดยยาแพกซ์โลวิด (Paxlovid) ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี 2563 จากยาเดิมที่ใช้รักษาโรคซาร์ส (SARS) ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสตระกูลโคโรนาเช่นเดียวกับโควิด 19 แต่เป็นคนละสายพันธุ์กัน โดยยาจะทำหน้าที่ยับยั้งเอนไซม์ ทำให้ไวรัสเพิ่มจำนวนไม่ได้ และยังเป็นยาในกลุ่มที่ได้ผลดีในการต้านไวรัส HIV อีกด้วย ยาแพกซ์โลวิด กับ ยาโมลนูพิราเวียร์ ต่างกันอย่างไร ต้องอธิบายก่อนว่า ยาที่ใช้รักษาโควิด 19 […]