ท้าพิสูจน์!! หนุ่มทดลองกิน “ยาแก้ไอ” VS. “ลำไย”! เตือนผลลัพธ์ที่ได้ เข้าด่านตรวจ อาจมีสิทธิ์ติดคุก!!(ชมคลิป)

Advertisement 14 ก.ค. 2561 เฟซบุ๊ก เจ้าพ่อคลิปเด็ด ได้โพสต์คลิปชายหนุ่มคนหนึ่ง ได้ทดลองกินลำไยจำนวนสิบลูก แล้วจากนั้น ได้ใช้เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์เพื่อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย ซึ่งผลการตรวจออกมานั้น พบว่ามีระดับแอลกอฮอล์ กว่า 70 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนดคือ ต้องไม่เกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในร่างกาย และหลังจากนั้น ชายอีกคนหนึ่ง ก็ได้กินยาแก้ไอยี่ห้อหนึ่งเข้าอีก ก่อนตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายอีกครั้ง ผลปรากฏว่ามีระดับแอลกอฮอล์มากกว่า 350 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งปริมาณเทียบเท่าหรือมากกว่าการดื่มเบียร์ 1 กระป๋อง ซึ่งทำให้ร่างกายจะมีปริมาณแอลกอฮอล์ 330 มิลลิกรัม ชมคลิป ต่อมาด้าน รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยผ่านอัมรินทร์ทีวีว่า แอลกอฮอล์สามารถเกิดขึ้นได้จากผลไม้จำพวกที่มีรสหวาน ฉ่ำน้ำ เช่น ลำไย ลิ้นจี้ เงาะ และสับปะรด เป็นต้น ถ้าหากมีการตัดออกจากต้นแล้วนำมาเก็บไว้ ก็จะทำให้ผลไม้มีปฏิกิริยาเปลี่ยนให้มีแอลกอฮอล์เกิดขึ้นมาได้ แต่ปริมาณไม่มาก ทั้งนี้ ถ้าเทียบกับพื้นฐานของการเป่าตรวจจับแอลกอฮอล์แล้ว การกินลำไยหรือผลไม้ที่มีรสหวานฉ่ำน้ำ ไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เพราะรายละเอียดของกฎหมายคือ ห้ามผู้ขับขี่รถทุกประเภท ยกเว้นรถรางกับรถไฟ เมาสุราในขณะขับรถ และความหมายของเมาสุรา […]