ยาสูบ แจงเครื่องจักรชำรุด พนง.พักร้อน จึงหยุดผลิตบุหรี่ ชี้ส่งอีกทีช่วงปรับราคา

Advertisement ยาสูบ แจงเครื่องจักรชำรุด พนง.พักร้อน จึงหยุดส่งบุหรี่ ใช้เวลาซ่อมแซมเครื่องจักรอีกประมาณ 1 สัปดาห์ ชี้ผลิตอีกรอบช่วงปรับขึ้นราคา 8 ต.ค. 2564 – นายณัฐกร อุเทนสุต โฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่สรรพสามิต ลงพื้นที่สำรวจตลาดบุหรี่ และสอบถามผู้ค้าส่งที่รับซื้อบุหรี่มาจากผู้ผลิตและผู้นำเข้าบุหรี่ เพื่อหาสาเหตุการไม่จัดส่งบุหรี่ให้ร้านค้าปลีก ส่งผลให้บุหรี่ขาดตลาดในช่วงนี้ ขณะเดียวกันก็ต้องประสานกับกระทรวงพาณิชย์ ร่วมตรวจสอบกรณีการกักตุนสินค้าบุหรี่และขายปลีกเกินราคาอีกทางหนึ่งด้วย นายณัฐกร กล่าวว่า ส่วนบุหรี่ราคาใหม่ ตามโครงสร้างภาษีสรรพสามิตนั้น ขณะนี้ยังไม่มีผู้ผลิตและผู้นำเข้ารายใด แจ้งมายังกรมสรรพสามิต เพื่อคำนวณต้นทุนและอัตราภาษีใหม่ โดยการยาสูบแห่งประเทศไทย ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการคำนวณและราคาขายปลีกใหม่ ขณะที่บุหรี่นำเข้า ได้แจ้งการนำเข้ามาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะส่งผลให้กรมพิจารณาต้นทุนเร็ว ๆ นี้ เพื่อนำจำหน่ายในราคาขายปลีกใหม่ ตามโครงสร้างภาษีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. เป็นต้นไป รายงานข่าวจากการยาสูบแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า การยาสูบ ได้หยุดส่งบุหรี่ให้กับร้านค้าส่งตั้งแต่ 1 ต.ค. เนื่องจากระบบสายพานของเครื่องจักรชำรุด ประกอบกับเปิดให้พนักงานลาพักร้อน ทำให้ไม่สามารถผลิตบุหรี่ออกมาจำหน่าย และต้องหยุดส่งชั่วคราว และคาดว่าหลังจากนี้จะใช้เวลาซ่อมแซมเครื่องจักรอีกประมาณ […]

สิงห์อมควันอ่วม ปรับราคาบุหรี่อีก หนีขาดทุน 1ต.ค.ราคาเริ่มต้น93บาท

  สิงห์อมควันกระอัก การยาสูบฯ เตรียมขึ้นราคาบุหรี่ 10 ชนิด ซอง 60 บาท เป็น 93 บาท เริ่ม 1 ต.ค.นี้ รับภาษีสรรพสามิตใหม่ ส่วนบุหรี่ที่ขายเกินซองละ 90 บาท ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาจะขยับราคาขึ้นไปด้วย น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เปิดเผยว่า ในปีนี้การยาสูบฯ มีแผนขึ้นราคาบุหรี่อีกหลายชนิด เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ใหม่ ที่จะขึ้นภาษีบุหรี่ซองราคาไม่เกิน 60 บาท จาก 20%เป็น 40% ในวันที่ 1 ต.ค.62 นี้ โดยเบื้องต้นจะขึ้นราคาบุหรี่ที่ขายซองละ 60 บาท ซึ่งมีอยู่ 5 ยี่ห้อ 10 ชนิด เป็นซองละ 93 บาท หรือขึ้นซองละ 33 บาท ส่วนบุหรี่ที่ขายเกินซองละ 90 บาท […]

สรรพสามิตปรับขึ้นราคาบุหรี่ เริ่มต้นซองละ80บาท

  เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวปไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าปรับ เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าปรับ  เพื่อให้การกำหนดค่าปรับในการเปรียบเทียบคดีเกี่ยวกับสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ในกรณี ไม่มีราคาขายปลีกแนะนำตามมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และไม่อาจหามูลค่าของสินค้าชนิดเดียวกันซึ่งได้เสียภาษีโดยถูกต้องแล้วในเวลาหรือใกล้เวลาที่กระทำ ความผิดนั้น หรือไม่อาจหามูลค่าของสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน มาตรา 136 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ได้ เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 136 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงกำหนดมูลค่าของสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการกำหนด ค่าปรับในกรณีที่ไม่อาจหามูลค่าของสินค้าตามมาตรา 136 วรรคหนึ่ง ได้ ไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้ถือมูลค่าของสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ดังต่อไปนี้ เป็นเกณฑ์ในการกำหนด ค่าปรับ 1.1 บุหรี่ซิกาแรตขนาดบรรจุซองละ 20 มวน ให้ถือราคาซองละ 80.00 […]