เปิดเผยได้ ไม่หมกเม็ด!! กรมการค้าภายในขีดเส้น รพ.เอกชนต้องเผยข้อมูลราคายา-ค่ารักษาผ่านเว็บไซต์ เริ่ม13เม.ย.62

Advertisement   กรมการค้าภายในเผย โรงพยาบาลเอกชนต้องเผยแพร่ข้อมูลราคายาและค่ารักษาพยาบาลที่จำเป็นผ่านเว็บไซต์ 13 เม.ย. 2562 เพื่อให้ประชาชนเปรียบเทียบ เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมฯ ได้หารือร่วมกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน และตัวแทนผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชน ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาค่ายาและค่ารักษาพยาบาลสูงเกินจริงตามที่มีประชาชนร้องเรียนมา ซึ่งผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมประมาณ 100 กว่าแห่งทั่วประเทศ เห็นด้วยในหลักการที่จะร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจะมีการเผยแพร่ราคายาที่จำเป็นและค่ารักษาพยาบาลผ่านทางเว็บไซต์กลางและเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่ง เพื่อให้ประชาชนได้เปรียบเทียบราคาและตัดสินใจเข้ารับการรักษา หลังจากนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารสุข จะหารือกับโรงพยาบาลเอกชนว่าจะนำข้อมูลราคายาและค่ารักษารายการใดมาเผยแพร่บ้าง ซึ่งจะมีการนำรายการที่จำเป็นมาเผยแพร่ เบื้องต้นมีข้อมูลราคายาที่จำเป็นกว่า 1,000 รายการ จากทั้งหมดกว่า 5,000รายการ จากนั้นจะนำมาเสนอที่ประชุมที่มีกระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพเพื่อหาข้อสรุปในวันที่ 15 ม.ค. 2562 ทั้งนี้ได้มีการกำหนดวันที่จะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กลางและเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชนอย่างเป็นทางการในวันที่ 13 เม.ย.2562 ข่าวจาก : posttoday