เผยผลสำรวจ พบคนไทยเสียค่าใช้จ่ายมากสุด ไปกับยานพาหนะ-การเดินทาง

Advertisement สำรวจ!! ครัวเรือนไทยใช้จ่ายเดือน มิ.ย.16,803 บาท จ่ายอะไรบ้าง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เผยการสำรวจค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเดือนมิถุนายน 2564 พบว่า ค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือน เฉลี่ยอยู่ที่ 16,803 บาท โดยสัดส่วนการบริโภคต่อครัวเรือน แยกเป็น 59.09% ในหมวดไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลล์ อีก 40.91% หมวดอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ อีกทั้ง พบว่า ใช้จ่ายมากที่สุดกับเรื่องค่าพาหนะ การเดินทาง เฉลี่ย 3,901 บาท ตามด้วยค่าเช่า ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณโภค ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น เฉลี่ย 3,703 บาท นอกจากนี้ สนค.ทำการสำรวจมาตรการที่ประเทศทั่วโลกใช้ในการดูแลเงินเฟ้อ พบว่า 50% ทั่วโลก ใช้มาตรการลดค่าไฟฟ้าและประปา ตามด้วยมาตรการด้านภาษีและควบคุมราคาสินค้า และหลายประเทศเริ่มใช้มาตรการลดค่าเช่าอาคารหรือที่พัก ลดค่าสื่อสาร ลดค่าเชื้อเพลิง เพื่อการช่วยเหลือประชาชนและดูแลเงินเฟ้อ   ข่าวจาก : มติชน