สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เตรียมยกเลิกโหลดสัมภาระใต้เครื่องฟรี 15 ม.ค. นี้

Advertisement   เพจแนะนำโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินชั้นนำ เผยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เล็งยกเลิกโหลดสัมภาระใต้เครื่องฟรี ตั้งแต่ 15 ม.ค. 62 วันที่ 5 มกราคม 2561 เพจเฟซบุ๊ก ChangTrixGet เพจแนะนำโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินชั้นนำ รายงานว่า สายการบิน Thai Lion Air (SL) ยกเลิกฟรีน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ทั้งเส้นทางบินในประเทศและต่างประเทศตั้งแต่ 15 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป เพจดังกล่าวระบุว่า ตั๋วโดยสารที่จองตั๋วและจ่ายเงินเสร็จสิ้นก่อนวันที่ 15 มกราคม 2562 ยังคงได้สิทธิโหลดกระเป๋าฟรีตามกฏเดิม คือ โหลดกระเป๋าฟรี 10 กิโลกรัม สำหรับเส้นทางในประเทศ และ 20 กิโลกรัม สำหรับเส้นทางต่างประเทศ ส่วนตั๋วโดยสารที่จองตั้งแต่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป จะต้องเสียค่าบริการเพิ่ม กรณีที่ต้องการโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง ส่วนกระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้ฟรี เหมือนเดิม 7 กิโลกรัม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก […]