ด่วน!! แอร์เอเชียยกเลิก32เที่ยวบิน หนีไต้ฝุ่นมังคุดถล่มฮ่องกง-จีน

Advertisement   รายงานข่าวจากสายการบินไทยแอร์เอเชียแจ้งว่า ตามที่คาดการณ์ว่าพายุไต้ฝุ่นมังคุดจะเข้าสู่ฮ่องกง และเขตพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล (Pearl River Delta) หรือพื้นที่จีนตอนใต้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินที่ให้บริการในช่วงสุดสัปดาห์นี้ สายการบินแอร์เอเชียจึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกบางเที่ยวบินในเส้นทางตอนใต้ของจีน ในวันที่ 16ก.ย. รวมจำนวนทั้งสิ้น32 เที่ยวบินโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ FD624 ภูเก็ต มาเก๊า FD625 มาเก๊า ภูเก็ต FD508 ดอนเมือง ฮ่องกง FD509 ฮ่องกง ดอนเมือง FD760 ดอนเมือง มาเก๊า FD761 มาเก๊า ดอนเมือง FD850 ดอนเมือง ซัวเถา FD851 ซัวเถา ดอนเมือง FD515 เชียงใหม่ ฮ่องกง FD516 ฮ่องกง เชียงใหม่ FD450 อู่ตะเภา มาเก๊า FD451 มาเก๊า อู่ตะเภา FD762 ดอนเมือง มาเก๊า FD763 […]

ตกเครื่องต้องรู้!! ‘คมนาคม’เปิดสิทธิชดเชยผู้โดยสารเที่ยวบินดีเลย์-ยกเลิกเที่ยวบิน ได้เงินคืนเท่าใด-ได้สิทธิอะไร? ต้องอ่าน!!

  รายงานข่าวจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ปัญหาสายการบินล่าช้าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการ ดังนั้น กพท. กำชับไปยังทุกสายการบินให้เร่งแก้ไขปัญรวมทั้งให้การดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบให้ครบถ้วนตาม เกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด สำหรับผู้โดยสารที่ประสบปัญหาเที่ยวบินดีเลย์สามารถขอใช้สิทธิ์ชดเชย ได้ดังต่อไปนี้ สำหรับเที่ยวบินประจำภายในประเทศ ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางประจำภายในประเทศ พ.ศ. 2553 กรณียกเลิกเที่ยวบิน หรือ ปฏิเสธการขนส่ง ผู้โดยสารจะได้รับการปฏิบัติจากสายการบิน ดังนี้ 1. ได้รับเงินค่าโดยสารคืน หรือ เปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เดินทางโดยการขนส่งทางอื่น และ 2. ได้รับการดูแลจากสายการบิน อาหารและเครื่องดื่ม, โทรศัพท์ / โทรสาร / E-mail, ที่พักพร้อมการขนส่งระหว่างสนามบินกับที่พัก (ถ้าต้องค้างคืน) และ 3. ได้รับค่าชดเชย 1,200 บาท เว้นแต่ สายการบินพิสูจน์ได้ว่าการยกเลิกเที่ยวบินเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยหรือสายการบินได้แจ้งการยกเลิกเที่ยวบินก่อนวันเวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือ สายการบินเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินให้แก่ผู้โดยสารไปยังจุดหมายที่ระบุในบัตรโดยสารได้ภายในไม่เกิน 3 ชั่วโมง จากเวลาเดิม     […]