ทอท.ยกเลิกห้องสูบบุหรี่ในอาคารผู้โดยสาร เริ่มวันนี้วันแรก ประเดิม6สนามบิน

Advertisement   ท่าอากาศไทย ยกเลิกห้องสูบบุหรี่ภายในอาคารผู้โดยสาร 6 แห่งทั่วประเทศ จัดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ เริ่มตั้งแต่วันนี้ (3ก.พ.) เป็นต้นไป นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท. กล่าว ทอท.รับผิดชอบในการบริหารท่าอากาศยาน 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้ถือปฏิบัติตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดให้สถานที่ราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมถึงท่าอากาศยาน เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยได้ดำเนินการยกเลิกห้องสูบบุหรี่ภายในอาคารสำนักงานและอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง รวมทั้งได้ดำเนินการเก็บอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี่ทั้งหมดตั้งแต่วันนี้ ( 3 กุมภาพันธ์) เป็นต้นไป หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000.- บาท ทั้งนี้ […]