เทศบาลนครสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้าง81อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.เอก

Advertisement Advertisement   เทศบาลนครสมุทรปราการ รับสมัครรสรรหาบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 81 อัตรา สำนักปลัดเทศบาล 17 อัตรา 1. พนง.ขับรถยนต์ (รถดับเพลิง) 2 อัตรา มีประสบการณ์ในการทำงาน ขับรถบรรทุกน้ำด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี 2. พนักงานดับเพลิง (พนง.จ้างทั่วไป) 6 อัตรา วุฒิ ม.3 มีร่างกายสุขภาพแข็งแรง 3. พนักงานเทศกิจ (พนง.จ้างทั่วไป) 3 อัตรา วุฒิ ม.3 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติในหน้าที่ เป็นผู้ที่มีร่างกายสุขภาพแข็งแรง 4. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (พนง.จ้างตามภารกิจวุฒิ) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. หรือ ป.โท/ป.เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชาการวางแผน การ บริหาร […]

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯขอนแก่น รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.6/ป.ตรี

  จังหวัดขอนแก่นรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 2. พนักงานขับรถยนต์ วุฒิ ม.6 อัตราเงินเดือน 9,400 ค่าครองชีพ 600 บาท สมัครพร้อมยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ส่วนอำนวยการ เลขที่ 255/51 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร 0-4323-7971 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 – 23 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. วัน เวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มทบ.15 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6/ปวส./ป.ตรี บัดนี้-26ส.ค.65

  มณฑลทหารบกที่ 15 รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง), ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 คุณสมบัติโดยทั่วไป : เป็นผู้มีสัญชาติไทย ชายต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร หญิงต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร – เทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา มีอายุตั้งแต่ 18 – 30 ปี บริบูรณ์นับถึงวันสมัคร ได้รับวุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หากเป็นชาย ต้องพ้นภาระทางทหารมาแล้ว (ผ่านการเกณฑ์ทหาร (ใบดำ) หรือปลดจากกองประจำการ หรือสำเร็จการศึกษา วิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5) เพศหญิงงดรับผู้ตั้งครรภ์ – พนักงานคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 จำนวน 2 อัตรา มีอายุตั้งแต่ 20 – 35 ปี […]

กองทัพอากาศ รับสมัครสอบบรรจุเป็นทหารสัญญาบัตร-ประทวน 22-31ส.ค.65

  รับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ เพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่สำคัญและเร่งด่วน 1. ประเภทบุคคลทั่วไป เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา – สำเร็จการศึกษา ป.ตรี ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.20 – มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ 6 หรือ TOEFL (BT) ตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEIC ตั้งแต่ 700 คะแนนขึ้นไป 2. ประเภทพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.6/ปวช.สังกัดหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 11 อัตรา (ต้องเป็นพนักงานราชการสังกัดกองทัพอากาศมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี อ่านรายละเอียดวุฒิและสาขาวิชาแต่ละตำแหน่งได้ในเอกสารประกาศ) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : ช่างยานพาหนะ, ช่างซ่อมอุปกรณ์พิเศษ, เจ้าหน้าที่ดับเพลิง, เจ้าหน้าที่โภชนาการ, เจ้าหน้าที่การศึกษา, เจ้าหน้าที่พัสดุ, เจ้าหน้าที่เชื้อเพลิง, เจ้าหน้าที่วิชาการ, […]

ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครพนักงาน16อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี

  สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 3. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 4. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี 5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 6. นิติกร 1 อัตรา ป.ตรีหรือที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านกฎหมาย 7. ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ปวช.หรือที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 8. ช่างเทคนิค 1 อัตรา ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างกลโรงงาน […]

รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพยาบาล-ตำแหน่งอื่นๆ37อัตรา

  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครบุคคลประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 17 1. พยาบาลวิชาชีพ แผนกศัลยกรรม 15 อัตรา เงินเดือน 17,400 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนหมวดค่าอื่น ๆ) ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 2. พยาบาลวิชาชีพ แผนกกุมารเวชกรรม 2 อัตรา เงินเดือน 17,400 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนหมวดค่าอื่น ๆ) ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 3. พยาบาลวิชาชีพ แผนกหอผู้ป่วยวิกฤติ 2 อัตรา เงินเดือน 17,400 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนหมวดค่าอื่น ๆ) ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สัญชาติไทย […]

ท่าอากาศยานพิษณุโลก รับสมัครเป็นพนักงาน วุฒิ ม.6/ปวส./ป.ตรี 16-22ส.ค.65

  ท่าอากาศยานพิษณุโลก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานพิษณุโลก 1. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา วุฒิ ม.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย 3. นักวิชาการขนส่ง (ประชาสัมพันธ์) 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ ปฏิบัติ ยกเว้นภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4. วิศวกรโยธา 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิศวกรรมโยธา หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 5. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 3 อัตรา ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติ หน้าที่ […]

รพ.ราชวิถี รับสมัครบรรจุพนักงาน54อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี 29ส.ค.-2ก.ย.65

  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปครั้งที่ 8/2565 (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา ป.ตรีในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัย ชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสุขศึกษา 2. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรมซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม(ปวส.) 3. เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา ปวส.ทุกสาขา 4. เจ้าพนักงานธุรการ 14 อัตรา ปวส.ทุกสาขา 5. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ปวส.ทุกสาขา 6. พนักงานบริการ (บริการด่านหน้า) 2 อัตรา ปวส. ทุกสาขา 7. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ […]

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับสมัครเป็นบุคลากรชั่วคราว 7 อัตรา

  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว 7 อัตรา **ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไม่ใช่หน่วยงานราชการ** ตำแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) – ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี – วุฒิ ปวส. สาขาพาณิชยการ สาขาการจัดการทั่วไป สาขาบริหารธุรกิจและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชั่วคราว) 1 อัตรา – ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี – ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน – ปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ ตำแหน่งที่ 3 นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) 1 อัตรา – ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 – 35 ปี – ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว […]

สภากาชาดไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-11ส.ค.65

  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรชั่วคราว 1.เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่ฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต วุฒิ ม.3/ม.6 2.นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงานที่ภาคบริการโลหิตที่ 8 นครสวรรค์ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต บัดนี้-11ส.ค.65 เวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าที่เว็บไซต์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ https://blooddonationthai.com/ หัวข้อประกาศ >ร่วมงานกับเรา

1 2 98