ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน14อัตรา วุฒิ ม.6-ป.ตรี

Advertisement Advertisement   ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว **หมายเหตุ**ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไม่ใช่หน่วยงานราชการ** ตำแหน่งที่ 1 พยาบาล (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 1 อัตรา ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี ป.ตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (มีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล) ตำแหน่งที่ 2 พยาบาล (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก 1 อัตรา ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) ป.ตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล ปฏิบัติงานประจำที่จังหวัดพิษณุโลก สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และสถานการณ์ฉุกเฉินได้ ตำแหน่งที่ 3 นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) 2 อัตรา ฝ่ายรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี […]

กองบิน 23 รับสมัครบรรจุพนักงานสื่อสาร วุฒิ ม.3/ม.6 เพศชาย 6-15ธ.ค.65

  คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กองบิน 23 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กองเทคนิค กองบิน 23 จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 10,430 บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท – เพศชาย สัญชาติไทย พ้นภาระทางทหารแล้ว – มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ – สำเร็จการศึกษาวุฒิ ม.3/ม.6 – หากเป็นผู้มีประสบการณ์ในสายงานตรงตามตำแหน่ง ที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 23 ตั้งแต่วันที่ 6-15 ธ.ค.65 เวลา 08.30 – 15.00 น.(พัก 12.00 – 13.00 น.) เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรุงเทพมหานคร รับสมัครงานหลายอัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี

นางสิริกาญจน์ สุยวณิชย์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้ สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งนิติกร สังกัดกลุ่มงานนิติการ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,250 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 3 สำนักการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 พ.ย. 65 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2223 7534 สำนักพัฒนาสังคม เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว รวม 6 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท และตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท […]

คณะนิติศาสตร์ มมส.รับสมัครคนขับรถ-นักวิเคราะห์นโยบายฯ บัดนี้-16ธ.ค.65

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สาขาการจัดการ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 2. พนักงานขับรถยนต์ (เลขประจำตำแหน่ง 843013) 1 อัตรา มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร วุฒิ ม.6 เพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านเกณฑ์ (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการศึกษา วิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.4) มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ มีความรู้ความชำนาญในการขับรถยนต์ และมีประสบการณ์ด้านการขับรถยนต์อย่างน้อย 3 ปี หากมีความชำนาญการเดินรถเส้นทางในกรุงเทพมหานคร […]

อำเภอเมืองเชียงราย รับสมัครเจ้าหน้าที่ปกครอง วุฒิ ม.6/ปวช.23-25พ.ย.65

  อำเภอเมืองเชียงราย การรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนภารกิจของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (งานธุรการทั่วไป) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ด้านโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด สามารถ พิมพ์หนังสือราชการ และมีความรู้ด้านโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล ในการบริหารข้อมูลได้ วุฒิ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ณ สำนักงานอำเภอเมืองเชียงราย (ชั้น 2) ที่ว่าการ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 23-25พ.ย.65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รพ.มหาสารคาม รับสมัครลูกจ้าง66อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี 21-30พ.ย.65

  โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 1. นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบในระดับเดียวกันในสาขาวิชากายภาพทางกิจกรรมบำบัดและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น) 2. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น) 3. พยาบาลวิชาชีพ 26 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น) 4. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ หรือสาขาใดสาขาหนึ่งหรือ หลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น) […]

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 รับสมัครสอบบรรจุวุฒิ ม.3-ปวช.

  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สวพ.7) 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง วุฒิ ปวช. สาขาวิชาพณิชยการ 2. พนักงานประจำห้องทดลอง (สวพ.7) 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 สุราษฎร์ธานี วุฒิ ม.3/ม.6 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 (สวพ.7) ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24-30พ.ย.65 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครเป็นพนักงาน-ลูกจ้าง วุฒิ ม.3-ป.โท

  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 121 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท ปฏิบัติงาน กทม.(พระราม6), สระบุรี, ปทุมธานี, ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://gpo.thaijobjob.com/ บัดนี้-23พ.ย.65 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

กองทุนประกันวินาศภัย รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ม.6/ป.ตรี เงินเดือน15,000-20,000

  กองทุนประกันวินาศภัย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการเร่งรัดการพิจารณาคำทวงหนี้และการดำเนินงานชำระบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2566 1. ส่วนปฏิบัติการ งานคุ้มครองสิทธิ์ 35 อัตรา อัตราเงินเดือน 20,000 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 500 บาท ป.ตรี สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ หรือมีความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25 2. ส่วนปฏิบัติการ งานกฎหมายและคดี 5 อัตรา อัตราเงินเดือน 20,000 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 500 บาท ป.ตรี สาขานิติศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25 3. ส่วนบริหารทั่วไป งานบัญชีการเงิน และบริหารเงินลงทุน 5 อัตราอัตราเงินเดือน 20,000 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 500 บาท ป.ตรี สาขาบัญชีและการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และผลการเรียนเฉลี่ย […]

โรงพยาบาลกลาง รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-8ธ.ค.65

  โรงพยาบาลกลาง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม 1. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน 2. เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา พาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการธนาคารและธุรกิจการเงินหรือสาขาบริหารธุรกิจ 3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา พณิชยการ ทางการบัญชี ทางการเลขานุการ หรือทางการตลาด 4. พนักงานงานทั่วไป 3 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 สามารถอยู่เวรผลัดได้ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 19 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง บัดนี้-8ธ.ค.65 […]

1 2 105