กองบิน46 รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช.บัดนี้-25มิ.ย.64

Advertisement   กองบิน 46 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ช่างระบบไฟฟ้าและเครื่องวัดประกอบการบิน กลุ่มงานเทคนิค เพศชาย 1 อัตรา วุฒิ ปวช. ช่างไม้ กลุ่มงานเทคนิค เพศชาย 1 อัตรา วุฒิ ปวช. พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ เพศชาย/เพศหญิง 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง บัดนี้-25มิ.ย.64 เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่ กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน 46 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 0 5530 1200 ต่อ 55210 – 2 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน9อัตรา บัดนี้-25พ.ค.64

  การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน 9 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 หากมีประสบการณ์งานช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ที่ทำการกองซ่อมบำรุง รถสินค้าเขต บางซื่อ อาคาร Passenger ชั้น 2 (โรงซ่อมแห่งใหม่) ตรงข้ามหมอชิต 2 ถ.กำแพงเพชร 2 แขวง/เขต จตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 092-699-4474 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ที่ทำการไปรษณีย์ชลบุรี รับสมัครพนักงานนำจ่ายไปรษณีย์/EMS บัดนี้-12พ.ค.64

  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) ประจำที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดชลบุรี ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานปฏิบัติการ งานนำจ่ายไปรษณีย์/EMS (รถจักรยานยนต์) ประจำที่ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดชลบุรี อัตราค่าจ้างวันละ 430.- บาท จำนวน 2 ราย  คุณสมบัติและเงื่อนไขสำหรับผู้สมัคร มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และต้องพ้นจากการรับราชการ ทหารกองประจำการแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหาร กองประจำการหรือพ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว และ ไม่ต้องเป็นทหาร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหารมาแสดง ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร มีความประพฤติเรียบร้อย มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับลักษณะงาน และมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ เป็นอย่างดี สามารถทำงานให้แก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้เต็มเวลา ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ใช้ความสามารถหรือจิตฟันเพื่อน ไม่สมประกอบ […]

ศูนย์การทหารม้า รับสมัครบรรจุพนักงานราชการวุฒิ ม.3/ปวช.บัดนี้-7พ.ค.64

  ศูนย์การทหารม้า รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย, หญิง) เพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 พนักงานบริการพิธีกรและประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา (ชาย, หญิง) วุฒิ ม.3 พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา (ชาย, หญิง) วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน พนักงานบริการช่างภาพหญิงและกิจการพลเรือน 1 อัตรา (หญิง) วุฒิ ม.3 พนักงานบริการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเบื้องต้น 1 อัตรา (ชาย, หญิง) วุฒิ ม.3 พนักงานบริการเสมียนพิมพ์ดีด 2 อัตรา (ชาย, หญิง) วุฒิ ม.3 พนักงานล่ามภาษาต่างประเทศ 1 อัตรา (ชาย, หญิง) วุฒิ ม.3  รับสมัครบัดนี้-7พ.ค.64 ณ กองบัญชาการศูนย์การทหารม้า […]

รร.สุรศักดิ์มนตรี รับสมัครครูอัตราจ้างคณิต-คอมพิวเตอร์-อังกฤษ และคนขับรถ

  โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (วุฒิ ป.ตรี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ และตำแหน่งคนขับรถ (เพศชาย วุฒิ ม.3 มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี) สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-11พ.ค.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม)) 

1 2 94