สำนักงาน กสทช.รับสมัครพนักงานขับรถยนต์22อัตรา บรรจุหลายจังหวัดทั่วไทย

Advertisement Advertisement   สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 22 อัตรา หน่วยงานที่รับสมัคร – สำนักงาน กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ) 1 อัตรา – สำนักงาน กสทช. เขต 12 (จันทบุรี) 2 อัตรา – สำนักงาน กสทช. เขต 13 (สุพรรณบุรี) 1 อัตรา – สำนักงาน กสทช. เขต 15 (อยุธยา) 1 อัตรา – สำนักงาน กสทช. ภาค 2 (ขอนแก่น) 1 อัตรา […]

เทศบาลนครสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้าง81อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.เอก

  เทศบาลนครสมุทรปราการ รับสมัครรสรรหาบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 81 อัตรา สำนักปลัดเทศบาล 17 อัตรา 1. พนง.ขับรถยนต์ (รถดับเพลิง) 2 อัตรา มีประสบการณ์ในการทำงาน ขับรถบรรทุกน้ำด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี 2. พนักงานดับเพลิง (พนง.จ้างทั่วไป) 6 อัตรา วุฒิ ม.3 มีร่างกายสุขภาพแข็งแรง 3. พนักงานเทศกิจ (พนง.จ้างทั่วไป) 3 อัตรา วุฒิ ม.3 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติในหน้าที่ เป็นผู้ที่มีร่างกายสุขภาพแข็งแรง 4. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (พนง.จ้างตามภารกิจวุฒิ) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. หรือ ป.โท/ป.เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชาการวางแผน การ บริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ […]

เทศบาลเมืองสัตหีบ รับสมัคพนักงาน10อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ม.3

  เทศบาลเมืองสัตหีบ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักปลัดเทศบาล 5 อัตรา 1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1) พนักงานวิทยุ (ตามภารกิจ) 2 อัตรา วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถและชำนาญในหน้าที่ ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการ ปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน 2) งานรักษาความสงบ พนักงานเทศกิจ (ทั่วไป) 3 อัตรา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานนอกราชเวลาราชการ 2. กองคลัง คนงาน (ทั่วไป) 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 3. กองช่าง คนงาน (ทั่วไป) 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา […]

ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครพนักงาน16อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี

  สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 3. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 4. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี 5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 6. นิติกร 1 อัตรา ป.ตรีหรือที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านกฎหมาย 7. ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ปวช.หรือที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 8. ช่างเทคนิค 1 อัตรา ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างกลโรงงาน […]

สพป.ขอนแก่น เขต 1 รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ วุฒิ ม.3 18-24ส.ค.65

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 3 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน วุฒิ ม.3 เป็นผู้มีจิตใจดี รักเด็ก ใจเย็น มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ รักงานบริการ ขยัน อดทน และสามารถดูแลเด็กพิการได้ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ระหว่างวันที่ 18- 24 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยผู้สมัครต้องสวมหน้ากาก อนามัยตลอดเวลาและรักษาระยะห่าง ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เทศบาลตำบลแพรกษา รับสมัครพนักงานจ้าง10อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.โท

  เทศบาลตำบลแพรกษา การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 1. ผู้ช่วยครู เอกวิชาภาษาไทย 1 อัตรา ป.ตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 2. ผู้ช่วยครู เอกวิชาพลศึกษา 1 อัตรา ป.ตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 3. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ป.ตรี/ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครู หรือข้าราชการครูได้ 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวช./ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาที่ […]

รพ.ราชวิถี รับสมัครบรรจุพนักงาน54อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี 29ส.ค.-2ก.ย.65

  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปครั้งที่ 8/2565 (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา ป.ตรีในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัย ชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสุขศึกษา 2. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรมซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม(ปวส.) 3. เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา ปวส.ทุกสาขา 4. เจ้าพนักงานธุรการ 14 อัตรา ปวส.ทุกสาขา 5. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ปวส.ทุกสาขา 6. พนักงานบริการ (บริการด่านหน้า) 2 อัตรา ปวส. ทุกสาขา 7. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ […]

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับสมัครเป็นบุคลากรชั่วคราว 7 อัตรา

  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว 7 อัตรา **ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไม่ใช่หน่วยงานราชการ** ตำแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) – ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี – วุฒิ ปวส. สาขาพาณิชยการ สาขาการจัดการทั่วไป สาขาบริหารธุรกิจและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชั่วคราว) 1 อัตรา – ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี – ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน – ปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ ตำแหน่งที่ 3 นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) 1 อัตรา – ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 – 35 ปี – ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว […]

เทศบาลเมืองหนองคาย รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง49อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี

  เทศบาลเมืองหนองคาย รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 49 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภท ผู้มีคุณวุฒิ 1) ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ หรือการบริหารทรัพยากรบุคคล 2) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 3) ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม และภาษาต่างประเทศ 4) ครูอัตราจ้าง 6 […]

สภากาชาดไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-11ส.ค.65

  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรชั่วคราว 1.เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่ฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต วุฒิ ม.3/ม.6 2.นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงานที่ภาคบริการโลหิตที่ 8 นครสวรรค์ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต บัดนี้-11ส.ค.65 เวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าที่เว็บไซต์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ https://blooddonationthai.com/ หัวข้อประกาศ >ร่วมงานกับเรา

1 2 102