มจพ.เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ วุฒิ ป.ตรี รับสมัครบัดนี้-31ส.ค.59

Advertisement Advertisement มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ วุฒิ ป.ตรี 3 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 785 บาท สังกัด บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS) เปิดรับสมัคร 10-31 ส.ค.59 Advertisement คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารทั้งหมด 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครอาจารย์ 26 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 30 ก.ย.56)

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ จำนวน 26 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ก.ย.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับงานราชการ ตำแหน่งอาจารย์ 26 ตำแหน่ง โดยมีรายระเอียดดังนี้ 1. คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป  11 ตำแหน่ง 1.1  ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาการบัญชี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง              3 ตำแหน่ง 1.2  ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม                           3 ตำแหน่ง หรือบริหารธุรกิจ และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง บริหารธุรกิจ หรือบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 1.3  ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาคอมพิวเตอร์  หรือสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง                                                2  ตำแหน่ง 14.  ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาภาษาอังกฤษ […]