ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-7ต.ค.65

Advertisement Advertisement   สำนักบริหารการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คุณวุฒิ ป.ตรี Advertisement 1. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายมาตรฐานการศึกษา 2. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายทะเบียนและบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม/ดาวน์โหลดใบสมัคร : https://registrar.ku.ac.th/hr24

ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ปวส./ป.ตรี

  สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1. นักวิชาการเกษตร คุณวุฒิ ป.ตรี 2. นักวิชาโสตทัศนศึกษา คุณวุฒิ ป.ตรี 3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิ ป.ตรี 4. ช่างไฟฟ้า คุณวุฒิ ปวส. รับสมัครบัดนี้-10ต.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงาน18อัตรา ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-27มิ.ย.65

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 14 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 มิถุนายน 2565 วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 4. นักประชาสัมพันธ์ระดับปฏิบัติการ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ บัญชี การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ นิเทศ ศาสตร์ สื่อสารมวลชน จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 5. นักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านการศึกษา จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ […]

ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บัดนี้- 30 มิ.ย.64

  คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัด ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่สำนักงานเลขานุการคณะฯ ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ 6 อัตรา

ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ 6 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 29 สิงหาคม 2557   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ตำแหน่ง อาจารย์ 6 อัตรา เงินเดือน ป.โท 26,010 บาท ป.เอก 32,300 บาท และค่าตอบแทนวุฒิปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เดือนละ 3000 – 6000 บาท คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดูได้ตามลิ้งประกาศรับสมัคร สมัครงาน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ด้วยตนเองได้ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้ – 29 สิงหาคม 2557 ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ค่าสมัครสอบ 200 บาท สอบถามรายละเอียดโทร 0-3835-4580 (คุณอัญชลี) [ads=center] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ วัน เวลา […]

สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ (บัดนี้ – 31 ต.ค.56)

สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งบุคลากร 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่ง : บุคลากร 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : งานด้านบุคคล มีประสบการณ์ 2 ปีพร้อมหนังสือรับรอง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานบริหารงานบุคคล   สมัครงานราชการ  ด้วยตนเองได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่สำนักหอสมุด สำนักงานเลขานุการ ชั้น 4 สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์  อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ กรุงเทพฯ ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน […]

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งบุคลากร (บัดนี้ – 31 ก.ค.56)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งบุคลากร (บัดนี้ – 31 ก.ค.56) ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่งบุคลากร สังกัด สำนักหอสมุด โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้ ชื่อตำแหน่ง :     บุคลากร อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ป.ตรีด้านงานบุคคล ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     งานบุคคล สมัครงานราชการ  ด้วยตนเองได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่สำนักหอสมุด สำนักงานเลขานุการ ชั้น 4 สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์  อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 9 […]