ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (4 – 25 ก.ค.56)

Advertisement ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (4 – 25 ก.ค.56)   Advertisement   ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราว่าง 1 ตำแหน่ง [highlight]อัตราเงินเดือน 11,330 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท[/highlight] คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี มีทักษะการติดต่อประสานงาน และมีบุคลิกภาพดี มีความสามารถในการสื่อสารภาษาัอังกฤษระดับพื้นฐาน สมัครงานราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยตนเองได้ที่ ณ สำนักงานคณบดี […]