(ป.ตรีทุกสาขา)มรภ.สวนสุนันทา รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย บัดนี้-13ม.ค.60

Advertisement Advertisement มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ 1 อัตรา สังกัดศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ เงินเดือน 15,750 บาท คุณสมบัติเฉพาะ  – ป.ตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง – หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร – มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษดีมาก ทั้งการพูด อ่าน เขียน ใช้เครื่องมือสื่อสารได้ทุกชนิด รวมทั้งคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ สามารถผลิตสื่อโฆษณาได้ และรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ต – มีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อบุคคลภายใน บุคคลภายนอก บรรณาธิการ หรือผู้สื่อข่าว – มีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันที เมื่อเกิดการผิดพลาดในการสื่อสาร – ต้องรู้จักสร้างเครือข่ายกับผู้สื่อข่าว สื่อสารมวลชน หัวหน้าชุมชน องค์กรกลางต่างๆ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐฯ  – มีความอดทน พร้อมที่จะทำงานในเวลาใดก็ได้ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดตามงานที่ได้รับมอบหมาย – หากมีประสบการณ์ทางด้านงานประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานราชการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ […]

ม.ราชภัฏสวนดุสิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง 12 อัตรา (15 – 31 ก.ค.57)

ม.ราชภัฏสวนดุสิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง 12 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่ 15 – 31 กรกฎาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (ด้านภาษา) อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศหญิง หรือ ชาย – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ , การสอนภาษาอังกฤษ , หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง – เคยปฏิบัติงานด้านการสอนภาษาอังกฤษหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) – มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดีมีจิตสำนึกในการให้บริการ – […]