ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครงาน จำนวน 133 อัตรา (10 – 25 ต.ค.56)

Advertisement ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครงาน จำนวน 133 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 25 ตุลาคม 2556 Advertisement คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งครูและตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 9 อัตรา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstru.ac.th/portal/data_resource/NEWS/2013/EMPLOYMENT/FILE/1380621284_072350100.pdf Advertisement 2.พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)  จำนวน 60 อัตรา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstru.ac.th/portal/data_resource/NEWS/2013/EMPLOYMENT/FILE/1380621204_070787600.pdf 3.พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ) จำนวน 64 อัตรา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstru.ac.th/portal/data_resource/NEWS/2013/EMPLOYMENT/FILE/1380621132_094225000.pdf   สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 10 – 25 ตุลาคม 2556 โทร. 075-392040