ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา บัดนี้-18 ต.ค.64

Advertisement   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-18 ตุลาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และสุพรรณบุรี คุณสมบัติเฉพาะประเภทบัณฑิตจบใหม่ (สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี) 2.1 จังหวัดนนทบุรี  1 อัตรา 2.1.1 ศูนย์ดำรงธรรม 1 อัตรา 2.2 จังหวัดสุพรรณบุรี 2 อัตรา 2.2.1 ศูนย์ดำรงธรรม 2 อัตรา – เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี โดยได้รับคุณวุฒิทางการศึกษาระดับ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา (นับจากวันที่ออกใบ Transcript ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) – มีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ว่างงาน […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครพนักงาน 44 อัตรา

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 44 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น การรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) (เพิ่มเติม) 44 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด ขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดบุรีรัมย์ 1. บัณฑิตจบใหม่ 22 อัตรา 2. ประชาชนทั่วไป  12 อัตรา 3. นักศึกษา 10 อัตรา  พื้นที่ปฏิบัติงาน 1. ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น 2. ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3. ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 4. ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 5. ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 6. […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครพนักงานสถาบันอุดมศึกษา 18 อัตรา

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 กันยายน 2564 ฉบับที่ 1 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อาจารย์) สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2/2564 1. สาขาการบัญชี หลักสูตรการบัญชี 1 อัตรา (เชียงใหม่) วุฒิป.โท/ป.เอก และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบัญชี 2. สาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ 1 อัตรา (เชียงใหม่) วุฒิ ป.โท/ป.เอก 3. สาขาพืชศาสตร์ / วท.บ. เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์ 1 อัตรา (พิษณุโลก) วุฒิ ป.โท/ป.เอก 4. สาขาอุตสาหกรรมเกษตร วท.บ.ธุรกิจและอาหารและ โภชนาการ 1 อัตรา (ตาก) วุฒิ ป.โท/ป.เอก 5. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พื้นที่จักรพงษภูวนารถ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา หมายเหตุ มีการทดสอบความรู้ความสามารถวิธีการสอบสัมภาษณ์ ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ทางไกล (Zoom) ผู้สมัครส่งใบสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำศูนย์ดำรงธรรมนนทบุรี 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) คุณสมบัติเฉพาะประเภทบัณฑิตจบใหม่ (สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี) ทุกสาขาวิชา 1. จังหวัดนนทบุรี 3 อัตรา 2. ศูนย์ดำรงธรรม 3 อัตรา ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติสามารถกรอกใบสมัคร ระหว่างวันที่ 16-22 สิงหาคม 2564 ทางออนไลน์ได้ที่ shorturl.asia/OnLFU หรือมาสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พื้นที่ ดังนี้ 1. สำนักงานคณบดี ศูนย์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา อาคารศรีพิทยาคาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา น.ส.ทักษญา […]

มทร.ศรีวิชัย รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์บัดนี้-23มิ.ย.64

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2564 สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 1. นักวิทยาศาสตร์ วุฒิ ป.ตรี 2. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สามารถสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ job.rmutsv.ac.th เท่านั้น บัดนี้- 23มิ.ย.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย บัดนี้-18มิ.ย.64

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 3/2564 ตำแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันวิจัยและพัฒนา กลุ่มวิจัย งานทรัพย์สินทางปัญญา 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ หน่วยงานที่บรรจุ สำนักงานตรวจสอบภายใน งานบริหารทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ตำแหน่งที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ หน่วยงานที่บรรจุ กองคลัง งานเบิกจ่าย 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี ด้านการบัญชี การเงิน ตำแหน่งที่ 4 สถาปนิกปฏิบัติการ หน่วยงานที่บรรจุ กองนโยบายและแผน งานออกแบบก่อสร้าง 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต […]

มทร.พระนคร รับสมัครวิศวกรเทคโนโลยีดิจิทัล/วิศวกรระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ วุฒิ ป.โท มีประสบการณ์ เงินเดือน50,000

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง 1. วิศวกรเทคโนโลยีดิจิทัล 2 อัตรา เงินเดือน 50,000 บาท คุณวุฒิปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (1) มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานที่ระบุถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ (2) มีผลงานการออกแบบพัฒนา Website หรือ Mobile Application เช่น Apple Design Awards, โครงการ NBTC Disability App Mobile Application Contest ๒๐๑๗ เป็นต้น หรือรางวัลที่ประกวดระดับชาติขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยแนบหลักฐานใบประกาศนียบัตร จดหมายรับรอง หรือภาพถ่าย (3) ผ่านการอบรมหรือมีประสบการณ์ทางด้าน Digital Marketing / Mobile Application / Internet of Things […]

1 2