สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงาน บัดนี้-17 ก.ย.64

Advertisement     สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กันยายน 2564 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติงานสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ภาคพิเศษ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานภาควิชาภาษาตะวันออก อาคารมนุษยศาสตร์ 2 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ผู้ที่สนใจส่งประวัติส่วนตัว (resume) พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา * เป็น PDF * ได้ที่ [email protected] รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง inbox […]

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ รับสมัครพนักงาน บัดนี้- 16 ก.ค.64

  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กรกฎาคม 2564 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 4 อัตรา 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ วุฒิ ป.ตรี 3. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ วุฒิ ป.ตรี 4. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ วุฒิ ป.โท ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ที่สำนักงานเลขานุการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ชั้น 6 อาคารหลังใหม่ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 […]

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บัดนี้ถึง 31 พ.ค.64

  คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่สำนักงานเลขานุการคณะฯ ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 31 พ.ค.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครบรรณารักษ์และนักวิชาการโสตฯ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน21,000 บัดนี้-23ม.ค.62

    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1. ตำแหน่งบรรณารักษ์ระดับปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 21,000 บาท (วุฒิปริญญาตรี) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2) มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ในระดับดี 3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 4) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาระดับปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 21,000 บาท (วุฒิปริญญาตรี) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2) มีทักษะในการถ่ายภาพนิ่งและถ่ายวิดีโอได้เป็นอย่างดี 3) มีทักษะในการออกแบบในรูปแบบ Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี 4) […]

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยวุฒิ ป.โท บัดนี้-25มิ.ย.61

    สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1. นักวิจัย 1 อัตรา เงินเดือน 22,950 บาท สำเร็จการศึกษา ป.โท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (อ่านคุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 2. นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 22,950 บาท สำเร็จการศึกษา ป.โท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีการอาหาร, วิศวกรรมอาหาร, การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (อ่านคุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร อาคารอมรภูมิรัตน ชั้น 2 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ภายในวันที่ 16 พ.ค.-25 มิ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-31ม.ค.61

    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน 1.พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศระดับปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายบริการ (ปฏิบัติงานจริงที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 22,950 บาท จำนวน 1 อัตรา – วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ หรือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  2.พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราค่าจ้างแรกบรรจุเดือนละ 13,500 บาท (วุฒิปริญญาตรี) ค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท หรือ อัตราค่าจ้างแรกบรรจุเดือนละ 16,700 บาท (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ วุฒิปริญญาโท 3.พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ สังกัดฝ่ายสารสนเทศ อัตราค่าจ้างแรกบรรจุเดือนละ 13,500 บาท (วุฒิปริญญาตรี) ค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท จำนวน […]

ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-1ธ.ค.60

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายในวันที่ 13 พ.ย.-1 ธ.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 20 หน้า)

สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-31ต.ค.60

  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน 1.พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ  อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 22,950 บาท จำนวน 1 อัตรา – วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ หรือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2.พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  อัตราค่าจ้างแรกบรรจุเดือนละ 12,000 บาท  ค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท จำนวน 1 อัตรา – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ขอรับใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2942 8616 ต่อ 408,413 หรือ 0 2561 […]

1 2 4