ม.เอกชนดัง ประกาศให้ทุน100% อินฟลูฯ คนตาม3แสน เรียนสถาปัตย์ฟรี

Advertisement เพจ School of Architecture, Sripatum University ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ระบุว่า “อยากเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สมัครได้เลย! “ทุน Influencer” เพียงมียอดผู้ติดตาม300,000ขึ้นไป รับทุน 100% ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร” Advertisement พร้อมกับระบุรายละเอียดไว้ว่า ทุน Influencer สนับสนุน ทุนการศึกษา 100% เฉพาะผู้ที่มีความสามารถพิเศษในด้านการทำ Content สื่อสารบน Platform Online ทุกประเภท หรือ ผู้มีความสามารถพิเศษด้านการแสดงไม่ว่าเป็น การร้องเพลง เต้น พิธีกรหรือเล่นละคร 1 ก.พ. – 15 มี.ค. 2566 *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการยื่นทุน Influencer 1.ระดับปริญญาตรี ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 2.มีผลงานเป็นที่รู้จักใน Platform Online ต่างๆ มีผู้ติดตามไม่ต่ำกว่า […]

error: