คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-18ก.ค.60

Advertisement   ศูนยความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เป็นเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับวุฒิขั้นต่ำ ป.ตรี – มีความรู้ความสามารถในด้านการเงินและพัสดุ – มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี – มีความสามารถใรการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนยความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตึกอเนกประสงค์ ชั้น 2 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 3-18 ก.ค.60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-201-5335 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สมัครออนไลน์)คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-17ก.ค.60

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment บัดนี้-17 ก.ค.60 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-30มิ.ย.60

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับวุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา, สาขาชีวเคมี, สาขาชีววิทยา, สาขาเทคนิคการแพทย์, และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง – วิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และจัดทำฐานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการได้ เปิดรับสมัครบัดนี้-30 มิ.ย.60 (สมัครด้วยตนเอง หรือยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์) คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครสอบเป็นพนักงานฯ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน19,500 บัดนี้-30มิ.ย.60

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  2. มีประสบการณ์การทำงานด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 ปี  3. เพศชาย / หญิง อายุ 25 – 30 ปี สัญชาติไทย (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  1. สามารถเขียน PHP, MySQL, MSSQL ได้ชำนาญคล่องแคล่ว รวดเร็ว และถูกต้อง  2. โปรแกรมที่สามารถเขียนได้ HTML, PHP, MySQL, MSSQL, JavaScript, CSS, JQuery, XML  3. […]

(สมัครทางอีเมล์/ไปรษณีย์)คณะICT ม.มหิดล รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31พ.ค.60

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คณะ ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา  คุณสมบัติเฉพาะ : 1) สำเร็จการศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2) มีคุณสมบัติอย่างน้อย 1 ข้อจาก 2.1) เกราเฉลี่ยผลการศึกษาสะสมรวมไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือ 2.2) มีประสบการณ์การทำงานด้านดูแลบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายโดยตรงไม่น้อยกว่า 2 ปี 3) ติดตั้ง ควบคุม บริหารจัดการระบบ Windows/Linux Server (Application, Database, Security) 4) มีความเข้าใจ และสามารถติดตั้งใช้งานระบบ/บริการ AD/LDAP, File Sharing, Mail, Backup, SAN/NAS หรือ Cluster 5) มีความเข้าใจ และสามารถติดตั้งใช้งาน Virtualization 6) […]

(ด่วน!)คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครบรรณารักษ์ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-8พ.ค.60

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ 1 อัตรา  คุณสมบัติ – ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี สัญชาติไทย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึก รด. ชั้นปีที่3-ใบ สด.8) – วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สาขาบรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา การจัดการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ในระดับดี – มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี – มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ อัตราเงินเดือน – ตามคุณวุฒิ (ป.ตรี 19,500 บาท ป.โท 22,750 […]

(สมัครออนไลน์)คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครนักวิชาการเงินฯ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-17พ.ค.60

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ บัดนี้-17 พ.ค.60 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล รับสมัครงานวุฒิ ปวส.บัดนี้-15พ.ค.60

  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวส.ด้านบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา เงินเดือน 12,285 บาท เปิดรับสมัครบัดนี้-15 พ.ค.60  

คณะทันตแพทยฯ ม.มหิดล รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000 บัดนี้-3พ.ค.60

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากร 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : – ได้รับวุฒิ ป.ตรี ในสาขาทรัพยากรมนุษย์, รัฐประศาสนศาสตร์, การจัดการ, และเทคโนโลยีสารสนเทศ – อายุ 25-30 ปี – มีประสบการณ์การทำงานด้านทรัพยากรบุคคล  – สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี – สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี – มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีความละเอียดรอบคอบ เปิดรับสมัครบัดนี้-3พ.ค.60 (สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์/อีเมล์/ระบบออนไลน์) คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม 

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชี (1 ตำแหน่ง) คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล อายุไม่เกิน 35 ปี เพศชายหรือหญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บชบ.) สาขาบัญชี มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ใช้โปรแกรม Microsoft office และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ มีความละเอียด รอบคอบ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีระเบียบวินัยในตนเอง  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง มีความขยัน อดทน มีบุคลิกภาพดี  รักงานบริการและทำงานเป็นทีมได้ สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้   ผู้ช่วยวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (1 ตำแหน่ง) อายุไม่เกิน 30 ปี เพศชายหรือหญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว) […]

1 2 3 4 5