ม.นเรศวร รับสมัคครู วุฒิ ป.ตรี 9 อัตรา บัดนี้-17 มิ.ย.65

Advertisement Advertisement   มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครู 9 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,950 บาท สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (อนุบาลและประถมศึกษา) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หรือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หรือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หรือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับใบ Transcript ใบปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองคุณวุฒิจากสภา มหาวิทยาลัย ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนวันปิดรับสมัคร สำหรับใบรับรองซึ่งระบุว่า “กำลังเรียน” หรือ “รอผลการสอบ” มหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา – ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา (ถ้ามี) – เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดยกำหนดคะแนนภาษาอังกฤษ CEPT (Cambridge English Placement Test) […]

มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

  มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,950 บาท สังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดยกำหนดคะแนนภาษาอังกฤษ CEPT ระดับ A 2 ขึ้นไป ทั้งนี้ กรณียังไม่มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษระดับ A 2 จะต้องดำเนินการสอบ ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยนเรศวรกำหนด มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้สนใจโปรดสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการบริหารงานบุคคล ตึกมิ่งขวัญชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร (http://www.personnel.nu.ac.th/home/) ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน […]

มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงาน 23 อัตรา บัดนี้-30 มิ.ย.64

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ 23 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2564 คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 15/2564 1. พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) 1.1 ตำแหน่ง พยาบาล ปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล 18 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. พนักงานราชการ (เงินรายได้) 2.1 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล 5 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. กำหนดวันยื่นใบสมัครสอบ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ทางไปรษณีย์ ผู้สนใจโปรดสอบถามรายละเอียด โทร. 0 5596 7939 […]

เรื่องนี้ต้องถึงอธิการฯ! นิสิตม.นเรศวร ลั่นพร้อมลาออก หลังโดนรุ่นพี่ขู่ ถ้าไม่ร่วม ‘ประชุมเชียร์-คล้องป้ายชื่อ’ จะไม่จบการศึกษา!

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา นายพงศกร มาเขียว นิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร(มน.) ได้โพสต์เฟซบุ๊ก “Home Phongsakon Makhiao” แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมประชุมเชียร์ ด้วยข้อความว่า “เข้าห้องเชียร์ไปทำไม มีรุ่นแล้วได้อะไร หลายคนไม่ได้เต็มใจที่จะทำละจะรู้สึกเช่นไร สิทธิมนุษยชนของพวกเราไปอยู่ที่ไหน ขอฝากตอบข้อสงสัยหน่อยนะครับ (ไม่ได้โจมตีคณะสังคมนะครับ แต่อยากจะฝากถึงทุกๆ คณะที่ยังเป็นเช่นนี้)” พร้อมกันนั้นได้ทำหนังสือเปิดผนึกถึงอธิการบดี มน. เรื่องถ้าไม่เข้าประชุมเชียร์และไม่คล้องป้ายชื่อจะไม่จบการศึกษา โดยมีใจความว่า “กระผมนายพงศกร มาเขียว นิสิตคณะสังคมศาสตร์ มีข้อสงสัยที่อยากจะสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกระผมได้ข้อมูลจากรุ่นพี่และสโมสรนิสิตว่าถ้าไม่เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชียร์ และไม่คล้องป้ายชื่อ ผมจะไม่มีสิทธิที่จะจบการศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ใช่ไหมครับ ถึงแม้ว่ากระผมจะเรียนจบหรือได้เกียรตินิยมก็ตาม ก็ไม่มีสิทธิจบในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ใช่ไหมครับ ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงตามที่รุ่นพี่ในคณะบอกมา กระผมก็จะได้ขอลาออกจากการเป็นนิสิตเพราะด้วยเรื่องกิจกรรมที่ผมไม่ได้เข้าร่วมจะมีผลในอนาคตจนทำให้ผมไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ ซึ่งกระผมคิดว่าไม่เป็นธรรมกับผู้ที่อยากมาเรียนหนังสือมากกว่าทำกิจกรรมเชียร์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดชี้แจงข้อเท็จจริง”       ทั้งนี้ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม นายพงศกรได้โพสต์แสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมคล้องป้ายชื่อว่า “คล้องป้ายชื่อแล้วได้อะไร ได้รู้จักกันอย่างนั้นหรือ? ใครเป็นคนบอกว่าคล้องป้ายชื่อแล้วจะได้รู้จักกัน อาจจะรู้จักแค่ชื่อ จะบอกให้นะ มึงคล้องป้ายชื่อ ก็แค่บ่งบอกแค่ชื่อ แต่มึงจะไม่รู้จักนิสัยกัน เพราะมึงดูห่างๆ […]

ย่าหมูป่า ลั่น ‘หลานไม่ใช่ฮีโร่’ ปัดรับทุน ม.ดัง หวั่นครหา ขอสอนให้หลานดิ้นรนสู้เอง(มีคลิป)

  หลังจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ออกหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อขอมอบทุนการศึกษาให้โค้ชเอกและนักฟุตบอลทีมหมูป่า อะคาเดมี จำนวน 13 คน เรียนฟรีในะดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก ทำให้เกิดกระแสวิจารณ์ของสังคม เนื่องจากมองว่าเด็ก ๆ และโค้ช เป็นผู้ประสบภัย ไม่ใช่ฮีโร่ ควรจะปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป วันที่ 13 ก.ค. 61 นางคำเอื้อย พรหมเทพ ย่าของด.ช.ดวงเพชร พรหมเทพ หรือ น้องดอม อายุ 13 ปี เปิดเผยว่า ส่วนตัวก็กลัวว่าหลานชายจะถูกสังคมมองว่าเอาเปรียบผู้อื่น เนื่องจากหลานเป็นผู้ประสบภัย แต่กลับได้ทุนการศึกษา หลังจากนี้ หากหลานออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว ตนก็จะให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ โดยให้ดิ้นรนใช้ความสามารถของตัวเองในการทำสิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องการเรียนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากหลานหยุดเรียนไปหลายวันแล้ว แต่คาดว่าคุณครูน่าจะให้ความช่วยเหลือ นางคำเอื้อย ระบุว่า ขณะนี้เตรียมทำพิธีสืบชะตาให้น้องดอม โดยจะพาน้องดอมไปที่วัด ให้พระสงฆ์ผูกสายสิญจน์ให้ เพื่อให้มีชะตาชีวิตที่ดี ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดวันไว้ ต้องรอให้น้องดอมมีความพร้อมก่อนด้วย   ข่าวจาก : อัมรินทร์ทีวี

ม.นเรศวร ยันไม่เกาะกระแส ชี้เห็นหมูป่าฯ แกร่งดั่งเพชร โค้ชเอกเก่ง มีความเป็นผู้นำ เคยคิดจะช่วยจ่าแซมด้วย(มีคลิป)

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เผยมอบทุนเรียน กิน-อยู่ฟรี 13 ชีวิต หมูป่าฯ เพราะเขาเป็นผู้ประสบภัย ที่ควรเห็นใจและให้โอกาส ยันตั้งใจช่วยครอบครัว จ่าแซม ด้วย แต่เขาไม่มีลูก กลายเป็นกระแสดราม่าที่สังคมกำลังวิพากษ์วิจารณ์ กรณีมหาวิทยาลัยนเรศวร มอบทุนการศึกษาให้แก่ 13 ชีวิต ทีมหมูป่าฯ ในระดับปริญญาตรี-เอก ซึ่งส่วนใหญ่มองว่าเป็นการให้ความสำคัญผิดกลุ่ม ตามที่มีรายงานไปแล้วนั้น อ่านย้อนหลัง : วิจารณ์ยับ! ม.รัฐชื่อดังจ่อมอบทุน ป.ตรี/ป.โท/ป.เอกให้ 'ทีมหมูป่า' ชาวเน็ตจวก 'ชักจะไปกันใหญ่แล้ว' เกี่ยวกับเรื่องนี้ ล่าสุด (12 กรกฎาคม 2561) รายการทุบโต๊ะข่าว ทางช่อง Amarin TV รายงานบทสัมภาษณ์ นางศิริมาศ เสนารักษ์ ผู้อำนวยการกองกลางพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ถึงเรื่องนี้ โดยยืนยันว่าเป็นนโยบายของทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง โดยมีการมอบหมายให้ตนเองประสานงานไปยังผู้ว่าฯ เชียงราย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งนโยบายการมอบทุนการศึกษา ทางมหาวิทยาลัยก็ดำเนินการมาโดยตลอด กับนักศึกษาที่ยากจน ด้าน ศาสตราจารย์พิเศษ […]

วิจารณ์ยับ! ม.รัฐชื่อดังจ่อมอบทุน ป.ตรี/ป.โท/ป.เอกให้ ‘ทีมหมูป่า’ ชาวเน็ตจวก ‘ชักจะไปกันใหญ่แล้ว’

  เป็นดราม่ากันอีกครั้งสำหรับ "ถ้ำหลวง" โดยล่าสุด (12 ก.ค.61) เฟซบุ๊ก Weerachai Phutdhawong ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กของ รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเลขาธิการ ศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้ออกมาเผยหนังสือราชการจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลชื่อดังแห่งหนึ่งที่กำลังจะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก ให้เด็กและโค้ช 13 คนทีมหมูป่า       หลายคนที่ได้เห็นหนังสือราชการฉบับดังกล่าวต่างรู้สึกว่าสถาบันดังกล่าวได้ทำเกินกว่าเหตุ เนื่องจากเด็กและโค้ชเป็นผู้ประสบภัย มิใช่ผู้มีความสามารถที่ไปแข่งขันอะไรก็ตามแล้วได้รางวัลมา ทั้งนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าทางมหาวิทยาลัยจะออกมาตอบโต้กรณีดังกล่าวอย่างไร           ขอบคุณข้อมูลจาก : Weerachai Phutdhawong

(11อัตรา มีป.ตรีทุกสาขา สมัครทางไปรษณีย์ได้) คณะแพทยฯ มน.รับสมัครงานบัดนี้-15ส.ค.59

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ และพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 12/2559 วุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี 11 อัตรา รับสมัคร 3-15 ส.ค.59 สมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกาศและใบสมัคร