มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา (บัดนี้ – 26 ก.ย.56)

Advertisement มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครงาน สังกัดสำนักทะเบียนและประมวลผล 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 26 ก.ย.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   1.ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 28 ส.ค. – 18 ก.ย. 56 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย จาก พนักงานเงินรายได้ มธ. เงินเดือน 15,190 บาท วุฒิ  ปริญญาตรี ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่ […]

1 8 9