คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา, การฝึกสอนกีฬา, การจัดการการกีฬา และสาขานิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครบัดนี้-9ก.พ.61

Advertisement     คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1. คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา, การฝึกสอนกีฬา, การจัดการการกีฬา) สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://goo.gl/fU1THC 2. คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตำแหน่ง อาจารย์ (สาขานิติวิทยาศาสตร์) สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://goo.gl/6fdaa6 เปิดรับสมัครบัดนี้-9 ก.พ.61

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-22ก.พ.61

    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิต รัฐศาสตร์บัณฑิต อักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ โครงการบริการสังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารบรรยายรวม 5 (บร-5) ชั้น 3 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-564-4440-59 ต่อ 2038, 2083, 2038 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต www.sci.tu.ac.th

คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.เอก บัดนี้-9ก.พ.61

    สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอก 1 ตำแหน่ง หมดเขต 9 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดดังเอกสารด้านล่างนี้      

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ วุฒิ ป.โท 12ม.ค.-1ก.พ.61

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 4 อัตรา คุณวุฒิ ป.โท (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคลและทะเบียนประวัติ กองทรัพยากรมนุษย์ ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หรือศูนย์ประสานงานกองทรัพยากรมนุษย์ ตึกโดม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 12 ม.ค.-1 ก.พ.61 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 1  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 2 

ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครพยาบาล วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน20,250 12ธ.ค.60-5ม.ค.61

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) 1 อัตรา เงินเดือน 20,250 บาท เปิดรับสมัคร 12 ธ.ค.60-5 ม.ค.61 (เว้นวันที่ 1 และ 2 ม.ค.61) ในวันและเวลาราชการ ณ งานบริหารบุคคลและทะเบียนประวัติ กองทรัพยากรมนุษย์ ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หรือศูนย์ประสานงานกองทรัพยากรมนุษย์ ตึกโดม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.โท เงินเดือน23,630 4-31ต.ค.60

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งซึ่งเป็นสาขาและระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน ครั้งที่ 3/2560 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาโท) อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,630 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) และวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) หรือวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาเคมี เคมีวิเคราะห์ เคมีอินทรีย์ วิศวกรรมเคมี หรือสาขาใกล้เคียงด้านเคมี เคมีวิเคราะห์ เคมีอินทรีย์ หรือวิศวกรรมเคมี ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารบุคคลและทะเบียนประวัติ กองทรัพยากรมนุษย์ ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หรือศูนย์ประสานงานกองทรัพยากรมนุษย์ ตึกโดม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพ ภายในวันที่ 4-31 ต.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สมัครออนไลน์)คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-8ต.ค.60

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รับสมัครพนักงานเงินรายได้  1.  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป       วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง 2.  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป       วุฒิปริญญาโท  จำนวน 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ/เงื่อนไข – อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ – มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด และการเขียนในระดับดี – สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี – มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี – สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว – สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี  และมีใจรักในการให้บริการ – สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้  และมีทักษะการสื่อสารที่ดี – ถ้ามีประสบการณ์ด้านการทำงานวิเทศสัมพันธ์  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – ปฏิบัติงานประจำ ณ คณะพาณิชย์ฯ มธ.ท่าพระจันทร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 […]

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-16ต.ค.60

  สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท เปิดรับสมัครบัดนี้-16 ต.ค.60 ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการสถาบัน สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-564-5000 ต่อ 1465 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(สมัครออนไลน์)คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี 4-11ก.ย.60

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา เงินเดือน 20,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะ (โดยย่อ) – หากเป็นเพศชาย ต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว – สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบหมาย – มีผล ก.พ. ภาค ก ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบจนถึงวันปิดรับสมัคร หรือมีผลการทดสอบ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบจนถึงวันปิดรับสมัคร – ต้องมีผลทดสอบความรู้ประเภท TOEIC, TU-GET และ TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบจนถึงวันปิดรับสมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา – ได้รับวุฒิ […]

ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครคนพิการ วุฒิ ป.ตรี สอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย บัดนี้-29ก.ย.60

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครผู้พิการเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา – ได้รับ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (่อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา – ได้รับ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ – ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ ชั้น 1 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หรือ – ห้องประชุมศูนย์ประสานงานกองทรัพยากรมนุษย์ ตึกโดม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร บัดนี้-29 ก.ย.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

1 4 5 6 9