มธ.รับสมัคร จนท.บริหารงานทั่วไป ป.ตรี ผ่าน ก.พ. มีผลTOEIC 25พ.ย.-19ธ.ค.65

Advertisement Advertisement Advertisement   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานที่มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย (สำนักงานอธิการบดี เดิม) ครั้งที่ 1/2565 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ระดับวุฒิปริญญาตรี 2 อัตรา สมัครได้ 25พ.ย.–19ธ.ค.65 ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและสมัครสอบออนไลน์ได้ที่ http://203.131.211.58/hrtuweb/uploads/ หมายเหตุ : ต้องมี – ผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC หรือ TU-GET หรือ TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี – ผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. หรือผลการทดสอบ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มธ. รับสมัครวิศวกร ป.ตรี 25พ.ย.-16ธ.ค.65

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งซึ่งเป็นสาขาและระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน ครั้งที่ 3/2565 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) 2 อัตรา รับสมัคร 25พ.ย.–19ธ.ค.65 ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและสมัครสอบออนไลน์ได้ที่ http://203.131.211.58/hrtuweb/uploads/recruit/

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ.รับสมัครอาจารย์บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ บัดนี้-31ต.ค.65

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลาสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกโดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate ทางด้านหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ผู้ที่สนใจสามารถ Download ใบสมัคร ได้ที่ https://www.tbs.tu.ac.th/aboutus/job-opportunities สอบถามรายละเอียดโทร. 02-696-5742 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะสถาปัตย์ มธ. รับสมัครวิศวกร ป.ตรี/ป.โท ผ่านก.พ. มีผลTOEIC

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งวิศวกร 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท ผ่าน ก.พ. (หรือ smart for work ของ มธ.) และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC อายุไม่เกิน 2 ปีแนบมาด้วย รับสมัคร บัดนี้-30ก.ย.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะพาณิชยศาสตร์ มธ.รับสมัครอาจารย์การตลาด วุฒิ ป.เอก บัดนี้-22ส.ค.65

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านการตลาด 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกโดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate ทางด้านหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ผู้ที่สนใจสามารถ Download ใบสมัคร ได้ที่ https://www.tbs.tu.ac.th/aboutus/job-opportunities สอบถามรายละเอียดโทร. 085-916-5327 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กทม.เตรียมออกประกาศให้น.ร.แต่งไปรเวท 1 วัน ป้องกันโดนบูลลี่

6 สิงหาคม ที่หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เยาวชนร่วมสมัยกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง” ในกิจกรรมสร้างแนวร่วมเยาวชนร่วมสมัยกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองรู้เท่าทันข่าวปลอม นายศานนท์กล่าวว่า กทม. เป็นพื้นที่กลาง ที่มีความหลากหลาย มีพื้นที่สำหรับเด็ก มีโรงเรียน 437 แห่ง มีห้องสมุด 34 แห่ง มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ศูนย์สร้างสุขทุกวัย หลายแห่ง พื้นที่เหล่านี้ไม่ใช่สำหรับการศึกษาอย่างเดียว นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม.พูดเสมอว่า การศึกษาไม่สำคัญเท่ากับการเรียนรู้ “วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญของเยาวชน เป็นงานที่ควรส่งเสริมให้มีการพูดเรื่องนี้มากขึ้นในสังคม กทม.เป็นพื้นที่ที่มีผู้คนหลากหลาย มหาวิทยาลัยก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่เปิดเสรีสำหรับเยาวชน รวมถึงในพื้นที่ กทม.ก็มีพื้นที่ที่เป็นโรงเรียนสังกัด กทม.อีก 437 แห่ง มีห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 34 แห่ง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และศูนย์สร้างสุขทุกวัยอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งทุกพื้นที่ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับการเรียนหรือการศึกษาเท่านั้น รวมทั้งตามที่ผู้ว่าฯชัชชาติ ได้พูดเสมอว่าการศึกษาไม่สำคัญเท่ากับการเรียนรู้” นายศานนท์กล่าว นายศานนท์กล่าวว่า อนาคตเราต้องมีทักษะการเรียนรู้ตลอดเวลา การเรียนรู้ไม่ได้เลือกเวลาเฉพาะในโรงเรียน การเรียนรู้ต่างๆ อยู่นอกห้องเรียนมากกว่าอยู่ในโรงเรียนด้วยซ้ำ การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย […]

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ.รับสมัครอาจารย์ ด้านบริหารองค์กร-ทรัพยากรมนุษย์

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกโดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate ทางด้านหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจสามารถ Download ใบสมัคร ได้ที่ https://www.tbs.tu.ac.th/aboutus/job-opportunities รายละเอียดโทร. 085-916-5327 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะสถาปัตย์ฯ มธ.รับสมัครนักเทคโนโลยีการเรียนรู้ วุฒิ ป.ตรี สอบผ่าน ก.พ. มีผลTOEIC บัดนี้-27ก.ค.65

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีการเรียนรู้ 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบ หรือที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบ หรือสาขาสถาปัตยกรรม สอบผ่าน ก.พ. (หรือ smart for work ของ มธ.) และมีผล TOEIC (หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษชนิดอื่นๆ) แนบด้วย สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารองค์กร อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-986-9605-6 ต่อ 3011,3012 หรือสามารถ download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://w3.tds.tu.ac.th/userfiles/jobfiles/Jobform-Eng.pdf หรือสามารถ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทาง E-mail: [email protected] […]

สำนักงานบริหารทรัพย์สินฯ มธ.รับสมัครสถาปนิก เงินเดือนขั้นต่ำ20,960 บัดนี้-18ก.ค.65

  สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่งสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานออกแบบและก่อสร้าง เงินเดือน 20,960 บาท ค่าวิชาชีพ 4,000 บาท หากมีประสบการณ์มีเงินพิเศษค่าประสบการณ์ด้วย สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://psm.tu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-407-0010 รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มธ.รับสมัคร นักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-12ก.ค.65

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ สอบผ่าน ก.พ. (หรือ smart for work) และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC แนบมาด้วย ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ชั้น 10 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต email : [email protected] ตามวัน และเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-564440-4 ต่อ 4541-2, 086-3341727 หรือทาง Line : HR CICM สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม 

1 2 12