กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาลัยมหิดล เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บัดนี้ – 15 ก.ย.56

Advertisement กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาลัยมหิดล เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา บัดนี้ – 15 ก.ย.56   Advertisement   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  1 อัตรา  (ปฏิบัติงานด้านการบริการสารสนเทศและลูกค้าสัมพันธ์) เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ป.ตรี หรือ ป.โท สาขาบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี เงินเดือนตามคุณวุฒิและประสบการณ์ Advertisement เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร 1. สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 4. ใบรับรองแพทย์ […]

error: