มทบ.41 นครศรีธรรมราช รับสมัครบรรจุพนักงานการเงินฯ วุฒิ ปวช.บัดนี้-11ส.ค.66

Advertisement Advertisement   มณฑลทหารบกที่ 41 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา (ชาย/หญิง) – เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ – มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี (เป็นผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2531 – 2558) – เพศชาย ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 รับเฉพาะผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1 หรือเป็นผู้ที่ สำเร็จนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึงชั้นปีที่ 5 มาแล้ว (ไม่รับสมัครผู้ที่ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกทหารทุกกรณี) – เพศหญิง ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี มีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และมีน้ำหนักตั้งแต่ 40 กิโลกรัมขึ้นไป – สำเร็จการศึกษา […]

มทบ.41 รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ7อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช.

  มณฑลทหารบกที่ 41 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนบรรจุเข้ารับราชการ 7 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช.(อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) 1. นายสิบการประปา (ชกท.526) แผนกยุทธโยธา มณฑลทหารบกที่ 41 (อัตรา สิบเอก) 1 อัตรา 2. พลขับรถ (ชกท.640) แหล่งรวมรถ สำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ 41 (อัตรา สิบเอก) 1 อัตรา 3. พลสารวัตร (ชกท.951) หมู่ทหารสารวัตร หมวดทหารสารวัตร กองร้อย ทหารสารวัตร กองพันทหารสารวัตรที่ 41 (อัตรา พลอาสาสมัคร) จำนวน 3 อัตรา 4. ผู้คุม (ชกท.952) กองเรือนจำ มณฑลทหารบกที่ 41 ( อัตรา พลอาสาสมัคร) 1 อัตรา 5. […]

error: