มทบ.35 รับสมัครบรรจุพลดุริยางค์ (อัตรา พลอาสาสมัคร) บัดนี้-10เม.ย.65

Advertisement Advertisement   มณฑลทหารบกที่ 35 รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลดุริยางค์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 เมษายน 2565 มณฑลทหารบกที่ 35 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง พลดุริยางค์ (หมายเลขชำนาญการทางทหาร 021 ) หมวดดุริยางค์มณฑล ทหารบกที่ 35 (อัตรา พลอาสาสมัคร ) 1 อัตรา Advertisement คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก 2.1 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 2.2 เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร) และค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน 2.3 มีความสามารถทางด้านเครื่องดนตรี และมีความสามารถทางด้านการขับร้อง เพลงไทย เพลงสากลได้ 2.4 เตรียมโน้ตหรือบทเพลงขับร้องตามถนัด จำนวน 2 เพลง […]

มณฑลทหารบกที่35 รับสมัครพนักงานราชการ5อัตรา บัดนี้-30มิ.ย.64

  มณฑลทหารบกที่ 35 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง ) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 1. พนักงานธุรการ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 จำนวน 2 อัตรา (หญิง) วุฒิ ม.3 2. พนักงานธุรการ สำนักงานสัสดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 อัตรา (หญิง) วุฒิ ม.3 3. พนักงานธุรการ สำนักงานสัสดีจังหวัดแพร่ 1 อัตรา ( หญิง ) วุฒิ ม.3 4. ช่างประปา กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 จำนวน 1 อัตรา (ชาย ) วุฒิ ปวช.สาขาวิชาก่อสร้าง * ประเภทชาย ต้องเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง รับสมัครผู้ที่มีผลการตรวจ เลือกระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1 […]