มทบ.15 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6/ปวส./ป.ตรี บัดนี้-26ส.ค.65

Advertisement Advertisement   มณฑลทหารบกที่ 15 รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง), ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 คุณสมบัติโดยทั่วไป : เป็นผู้มีสัญชาติไทย ชายต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร หญิงต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร – เทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา มีอายุตั้งแต่ 18 – 30 ปี บริบูรณ์นับถึงวันสมัคร ได้รับวุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หากเป็นชาย ต้องพ้นภาระทางทหารมาแล้ว (ผ่านการเกณฑ์ทหาร (ใบดำ) หรือปลดจากกองประจำการ หรือสำเร็จการศึกษา วิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5) เพศหญิงงดรับผู้ตั้งครรภ์ – พนักงานคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 จำนวน 2 อัตรา มีอายุตั้งแต่ 20 – […]

มณฑลทหารบกที่ 15 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

  มณฑลทหารบกที่ 15 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 15 รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง), ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น 1 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช. กำหนดการรับสมัคร ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 8 ธันวาคม 2564 สมัครด้วยตนเอง ในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 100 บาท สถานที่รับสมัคร ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 15 ค่ายรามราชนิเวศน์ ถนนราชดำเนิน ตำบลคลองกระแชง […]