ป.ป.ช. เผยความคืบหน้า หลัง ‘ปารีณา’ หยุดปฏิบัติหน้าที่ ชี้ มีจ่อสอบอีก 20 ราย

Advertisement ‘ป.ป.ช.’ เผยความคืบหน้า หลังปารีณา หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว ไต่สวน เพิ่ม ส.ส.1 ราย กรณีถือครองที่ดินภ.บ.ท.5-ส.ป.ก. ส่วน 20 รายกำลังขอข้อมูล เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการไต่สวน กรณีกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ถือครองที่ดิน ภ.บ.ท.5 และที่ดิน ส.ป.ก. ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินว่า นอกเหนือจากกรณีของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ที่ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด และศาลฎีการับคำร้องไว้พิจารณา พร้อมกับสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลอีกประมาณ 20 ราย ที่ ป.ป.ช. ได้รับคำร้อง รวมถึงขยายผลเพิ่มเติม โดยมีการขอข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นต้น เพื่อนำมาสรุปว่า […]