เอาแล้ว! ผู้ประกอบการยื่นฟ้อง “ประยุทธ์” หลังสั่งปิด เรียกค่าเสียหายหลายล้าน

Advertisement ผู้ประกอบการร้านอาหาร ยื่นฟ้อง “ประยุทธ์” กับพวก ละเมิด และขอเพิกถอนข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ สั่งปิดสถานที่ ศาลนัดชี้ 2 สถาน วันที่ 3 ก.พ.ปีหน้า เมื่อวันที่ 4 พ.ย.64 ที่ศาลเเพ่ง ถนนรัชดาภิเษก กลุ่มผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม 3 ราย ยื่นฟ้องพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จำเลยที่ 1, กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 2, กระทรวงสาธารณสุข จำเลยที่ 3 และกระทรวงการคลัง จำเลยที่ 4 ความผิดละเมิด เรียกค่าเสียตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ทั้งสาม ทุนทรัพย์รวม 6,116,685 บาท และขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ที่ส่งผลให้ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มต้องปิดการประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน โดยสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ตลอดจนการดำเนินการของจําเลยที่ 1 […]