นักวิจัยพัฒนา AI ตรวจจับ “ความทุกข์” ของไก่ในฟาร์มจากเสียงขัน

Advertisement หลายคนเชื่อว่า ในการเลี้ยงไก่ เรื่องของ “ความสุข” เป็นปัจจัยสำคัญ โดยหากไก่อารมณฺมีความสุข ก็จะมีอายุยืนกว่า และที่สำคัญคือจะให้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพกว่าไก่ที่มีความทุกข์ Advertisement ด้วยเหตุนี้จึงมีนักวิจัยวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่สามารถตรวจจับและวัดระดับ “ความทุกข์” ของไก่ในฟาร์มที่เป็นโรงเรือนในร่มขนาดใหญ่ได้ โดยแยกความแตกต่างระหว่างเสียงร้องแห่งความทุกข์จากเสียงรบกวนอื่น ๆ ในโรงเรือนได้อย่างถูกต้องแม่นยำถึง 97% นักวิจัยกล่าวว่า ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่สามารถยกระดับ “สวัสดิภาพของไก่ในฟาร์ม” ได้โดยการฟังเสียงร้องเสียงขันของพวกมันนั้น จะสามารถนำมาใช้งานจริงได้ภายใน 5 ปี และบอกว่า ในอนาคต อาจต่อยอดเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานสวัสดิภาพปศุสัตว์อื่น ๆ ได้อีกด้วย อลัน แม็กเอลลิก็อต รองศาสตราจารย์ด้านพฤติกรรมสัตว์และสวัสดิภาพสัตว์จาก City University of Hong Kong กล่าวว่า “โดยทั่วไป แม้แต่หูของคนที่ไม่ได้รับการฝึกฝน ก็สามารถแยกเสียงไก่ที่กำลังเป็นทุกข์ออกมาได้” เขาบอกว่า ตามทฤษฎีแล้ว เกษตรกรสามารถจำแนกเสียงร้องของไก่เพื่อวัดระดับความทุกข์ของพวกมัน และยกระดับที่อยู่อาศัยของพวกมันได้ อย่างไรก็ตาม ในฟาร์มไก่เชิงพาณิชย์ที่มีไก่หลายพันตัวหรือหลายหมื่นตัว การใช้แต่หูของเกษตรกรในการจำแนกเสียงนับพันนับหมื่นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ Advertisement ทีมวิจัยของเขาจึงได้พัฒนาเครื่องมือ AI […]