เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน!! พลทหารซึ้งใจ ผู้บังคับบัญชาสั่งซ่อมบ้านให้ เหมือนได้ชีวิตใหม่!!

Advertisement   10 ม.ค.61 เพจ Army PR Center  รายงานว่า พ.อ.สราวุธ ไชยสิทธิ์ ผบ.ร.29 มอบหมายให้ ร.29 พัน.3 ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านของทหารกองประจำการ ซึ่งครอบครัวเป็นผู้มีรายได้น้อย โดยหน่วยได้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับ ครอบครัว พลฯ ไพรวัลย์ สุกรี สังกัด ร.29 พัน.3 ในพื้นที่ ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พร้อมทั้งมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รวมถึงเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของกำลังพล เพื่อเป็นการช่วยเหลือสวัสดิการให้กับกำลังพลชั้นผู้น้อย ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา "เพราะเราคือ ครอบครัวเดียวกัน ดูแลกันตลอดไป "                 ขอบคุณข่าวจาก : Army PR Center