สนช.แจง ‘พ.ร.บ.ไซเบอร์’ ไม่ได้จำกัดสิทธิประชาชนและสื่อมวลชน ชี้ทำเพื่อความปลอดภัยของประเทศ

Advertisement สืบเนื่องจากกรณีที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้ ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. …. หรือ พ.ร.บ.ไซเบอร์ เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 133 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 16 เสียง และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ จากนั้น จะจัดส่งให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป จนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง (อ่านเพิ่มเติม : ผ่านแล้ว! สนช.ประกาศใช้ พ.ร.บ.ไซเบอร์ จนท.มีอำนาจยึด-ค้นข้อมูลได้ / ไอลอว์ เผย 8 ข้อที่ควรกังวลต่อ พ.ร.บ. ไซเบอร์ ที่ สนช. เพิ่งผ่านฉลุย) ล่าสุด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า บนเพจเฟซบุ๊ก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไดีมีการชี้แจงกรณีผ่าน พ.ร.บ.ไซเบอร์ โดยระบุข้อความว่า… ร่าง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. …. ซึ่งที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ โดยจัดทำขึ้นเพื่อช่วยควบคุมภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกรูปแบบ ที่จะเข้ามาภายในราชอาณาจักรไทย และป้องกันความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐาน และความมั่นคงของประเทศ อีกทั้งยังยืนยันว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้ ไม่ได้มีการจำกัดสิทธิของประชาชนหรือสื่อมวลชนแต่อย่างใด ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการทางไซเบอร์ แต่จะเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้เป็นเจ้าของข้อมูล และความปลอดภัยของประเทศ […]

ผ่านร่างแล้ว! สนช.เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. มั่นคงไซเบอร์ ประกาศใช้เป็นกฎหมาย จนท.ค้นสถานที่-ยึดคอมได้ หากเห็นว่ามี ‘ภัยคุกคามระดับร้ายแรง’

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติในวาระที่ 3 เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 133 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 16 เสียง และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ จากนั้น จะจัดส่งให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป ในวันนี้เป็นการประชุมพิจารณาวาระที่ 2 และ 3 ต่อเนื่องกัน โดยที่ประชุมได้พิจารณารายมาตราในวาระ 2 ทั้งสิ้น 80 มาตรา แก้ไข 60 มาตรา เพิ่ม 6 มาตรา และตัดออก 3 มาตรา นางเสาวณี สุวรรณชีพ ประธานกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว ระบุว่า ปัจจุบันมี ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์อันอาจกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ดังนั้น ร่างกฎหมายนี้ จะเข้ามาดูแลการดำเนินงานภารกิจให้มีประสิทธิภาพ การดูแลความปลอดภัย ถูกต้อง คล่อง และรวดเร็ว เป็นมาตรฐานสากล จึงปรับแก้หลายจุดให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนหน้านี้ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือไอลอว์ระบุว่า “แม้ร่างฉบับนี้จะถูกปรับแก้ไปแล้วหลายต่อหลายรอบ […]

จับตา พ.ร.บ.ไซเบอร์ เข้า สนช.วันนี้ หวั่นรัฐล้วง ยึด กลายเป็น กฎอัยการศึกออนไลน์!

  การพิจารณาร่างกฎหมายโดย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประเด็นที่ประชาชนจับตามองโดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้าย พบว่า มีการเร่งพิจารณากฎหมาย โดยในวันนี้ (27 ก.พ.) จะมีการพิจารณา พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ… และ ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ โดยเฉพาะ พ.ร.บ.ไซเบอร์ฯ พบว่า กำลังมีความกังวลในการผ่านกฎหมายดังกล่าว จนทำให้แฮชแท็ก #พรบไซเบอร์ ติดเทรนด์ของประเทศไทยในวันนี้         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับร่าง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มีเนื้อหาสำคัญคือ มีการตั้งคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กปช.) มีนายกฯเป็นประธาน และคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (กกซ.) มีรองนายกฯฝ่ายความมั่นคง เป็นประธาน และคณะกรรมการส่งเสริมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ(กสส.) มีรมว.ดีอี เป็นประธาน และเปิดช่องให้ กปช. ตั้งคณะกรรมเฉพาะด้านอื่นได้อีก รวมทั้งมี คณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ(คกส.) มีรมว.ดีอี เป็นประธาน     สาระสำคัญของร่างกฎหมายนี้ แบ่งภัยคุกคามทางไซเบอร์ เป็น 3 ระดับ […]